Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava

Objavljeno: 12. veljače 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine
- gradnja kolnika ceste u Ličkoj i Turopoljskoj ulici na k.č.br. 931/8 i 914/51 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Lička i Turopoljska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.02.2019. godine u 11,00 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)