• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Viši stručni suradnik 1 - za javnu nabavu - 1 izvršitelj

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2178/01-07-19-3
Slavonski Brod, 14. veljače 2019. godine

 

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17, 118/18), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Viši stručni suradnik 1 - za javnu nabavu - 1 izvršitelj
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
Poznavanje rada na računalu

Oglas je otvoren od 14. veljače do 22. veljače 2019. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“.

Privremena pročelnica:
Kristina Radić, dipl.iur.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Viši stručni suradnik 1 - za javnu nabavu - 1 izvršitelj