Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma te pregleda prijava pristiglih na Oglas, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 – za provedbu ITU mehanizma

Obavještavamo kandidate po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. travnja 2019. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 16. travnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

 

GRUPA 1, s početkom u 8,00 sati;

GRUPA 2, s početkom u 9,00 sati.

 

Napomena: Informaciju kojoj su grupi pojedini kandidati raspoređeni, isti mogu provjeriti putem elektroničke pošte koju su primili.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA:112-01/19-01/12
URBROJ: 2178/01-07-19-20
Slavonski Brod, 15. travnja 2019. godine


Povjerenstvo za provedbu oglasa

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 - za provedbu ITU mehanizma