Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-03/19-01/7
URBROJ: 2178/01-07-19-22
Slavonski Brod, 20.svibnja  2019. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Grada dana 8.5.2019., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove te pregleda prijava pristiglih na javni natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Obavještavamo kandidate po Javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, objavljenog putem Narodnih novina, HZZ-a i službenih web stranica Grada, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 27.svibnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove