Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja pješačko- biciklističke staze u Dalmatinskoj ulica

Objavljeno: 11. rujna 2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 1988, 1935, 4877; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Dalmatinskoj ulica)


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2019 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)