Odluke Kolegija gradonačelnika

48 kolegij, 31.05.2017.

48. kolegij

Održan 31.5.2017. 10:00, Slavonski Brod

 • Zaključenje Ugovora br. 159/17 za sanaciju i uređenje vanjskog opločenja Nas.A. Hebrang i Nas. Slavonija I
 • Imenovanje nadzornog inženjera za izvođenje radova na sanaciji i uređenju vanjskog opločenja Nas. A. Hebrang i Nas. Slavonija I
 • Zaključenje Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta
 • Imenovanje nadzornog inženjera za izvođenje radova na sanaciji opasnih mjesta
 • Suglasnost TD Brod-plin d.o.o. za otkup nekretnine k.č. 5446/2
 • Pružanje financijske potpore za organizaciju koncerta Četiri tenora
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore za organizaciju 3. Međunarodnog kongresa palijativne skrbi
 • Imenovanje koordinatora I i II zaštite na radu u fazi izvođenja radova za sanaciju i uređenju vanjskog opločenja Nas. Andrije Hebrang i Nas Slavonija I
 • Suglasnost Hrvatskom košarkaškom savezu za korištenje Trga IBM
 • Pokretanje otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za sanaciju opasnih mjesa-osiguranje svjetlosno prometne signalizacije na 13 lokacija u Slavonskom Brodu
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br.162/17 za nabavku elemenata za poslove popravke dječjih igrališta na području Grada
 • Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu na korištenje Skloništa za životinje u Slavonskom Brodu
 • Prijedlog Ugovora o obavljanju prijevoza putnika brdskom linijom na području Grada Slavonskog Broda
 • Zaključenje Dodatka I Ugovoru o korištenju prostora s Udrugom HVIDR-a
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu glavnog projekta postojeće projektne dokumentacije i snimka postojećeg stanja Kuće Brlić na Trgu I.B.Mažuranić
 • Sufinanciranje Izložbe rezanog cvijeća na 10. sajmu cvijeća Florafest 2017
 • Imenovanje koordinatora I i II za zaštitu na radu nad izvođenjem instalaterskig radova na NK Graničar
 • Pokretanje otvorenog postupkajavne nabave male vrijednosti za opremanje mjesnog doma u MO dr. Ante Starčević
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za sanaciju postojeće ograde Stadiona kraj Save
 • Suglasnost za pokretanje postupka bagatelne nabave za izgradnju tribine i dijela ograde, drenažu dijela igrališta i sanaciju krovišta klupskih prostorija na k.č. 2085/4
 • Suglasnost na Ugovor 224/17 za izradu projekten dokumentacije za izradu reciklažnog dvorišta na k. č. 4865/2
 • Zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 6210/14
 • Zaključenje Ugovora br.124/17 za radove na asfaltiranju prekopa asfaltom za završni sloj cesta na području Grada
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine povodom Dana grada 
 • Suglasnost Hrvatskim cestama u postupku ishođenja građevinske dozvole na k. 2503/1 i 1907
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za rušenje  i uklanjanje četiri zgrade na k.č. 2754/2,3,4 i 5
 • HEP-zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 5894/67
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore sportskoj Udruzi Škola nogometa Legen
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 225/17 o izradi izmjena i dopuna PPUG Slavonski Brod
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 226/17 o izradi izmjena i dopuna GUP-a Slavonski Brod
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju malonogometnog igrališta na umjetnoj podlozi na k.č. 393/4 i 393/1
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 228/17 za II fazu izgradnje gradskih stanova za mlade
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 229/17 o sufinanciranju redovne djelatnosti korisnika-DVD Slavonski Brod
 • Zahtjev TD Vodovod za zasnivanje prava služnosti na k.č. 1065/2,4877,5029/3 u sklopu zahvata u prostoru Projekt Brod 2
 • 40. Zamolba Zavoda za javno zdravstvo za korištenje Trga I.B.Mažuranić
 • Raspisivanje natječaja za zakup javne površine na Trgu sv. Antuna Podvinje povodom proslave crkvenog goda
 • Raspisivanje natječaja za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge Gradskom kupalištu Poloju
 • Zamolba Udruge Kultura, mediji i edukacija-ARTHEA za korištenje Trga I.B.Mažuranić
 • Prijedlog Ugovora o tiskanju knjige Brodske športske priče iz davnina-II dio
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore za organizaciju Miss Slavonije 2017 za Miss Hrvatske
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o nastupu u glazbenom programu povodom obilježavanja Dana grada-Bravo bend
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br. 234/17 za izgradnju tribina i dijela ograde, drenaža dijela igrališta i sanacija krovišta klupskih prostorija na k.č. 2085/4
 • Imenovanje koordinatora I i II zaštite na radu za II fazu izgradnje gradskih stanova za mlade
 • Suglasnost na zaključenje Dodatka II Ugovoru br. 139/16 za izgradnju zgrade mjesnog doma u MO dr. Ante Starčević
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o djelu sa Slavicom Tunjić za održavanje Odmarališta na Korčula u 2017.godini
 • Suglasnost na zaključenje Dodatka II Ugovoru br. 130/16
 • Suglasnost na zaključenje Dodatka I Ugovoru br.204/16 za izgradnju gradskih stanova za mlade na k.č. 5853/35,36
 • Suglasnost na zaključenje Dodatka I Ugovoru br.11/17 za postavljanje fasade i stolarije na NK Graničar
 • Zamolba Fakulteta za odgovjne i obrazovne znanosti za korištenje prostora kazamata u Tvrđavi Brod
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 235/17 za izradu glavnog projekta postojeće projektne dokumentacije i snimka postojećeg stanja Kuće Brlić na Trgu I.B. Mažuranić
 • HEP-zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č.4897/1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada
 • Suglasnost na isplatu troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Slavonskog Broda-I krug
 • Suglasnost na isplatu troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 • Zahtjev TD Vodovod za zasnivanje prava služnosti na k.č. 3227/2,2987/68 i 2986/2
 • Zahtjev TD Vodovod za zasnivanje prava služnosti na k.č.4883 u sklopu zahvata u prostoru Odvodnja otpadnih voda gradskih ulica
 • Zamolba Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda za korištenje javne površine i kazamata
 • Imenovanje koordinatora I i II zaštite na radu za izgradnju tribina i dijela ograde, drenaže dijela igrališta i sanacija krovišta klupskih prostorija na k.č. 2085/4
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 237/17 za sanaciju postojeće ograde Stadiona kraj Save
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora o sufinanciranju troškova realizacije ugovora za izradu drvene konstrukcije mosta u Hornwerku Tvrđave Brod
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za opremanje kuhinje mjesnog doma u MO dr. Ante Starčević
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu stolova i stolica za mjesni dom u MO dr. Ante Starčević
 • Pokretanje postupka javne nabave male vrijednosti za izgradnju ceste u Omiškoj ulici
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za izgradnju ceste u Ninskoj ulici
 • Zamolba TD Vodovod d.o.o. za korištenje javne površine na Šetališti braće Radić
 • Suglasnost Udruzi tenkista iz Domovinskog rata za pružanje financijske potpore 
 • Zamolba Hrvatskog časničkog zbora za financijsku potporu za organizaciju programa iz redovne djelatnosti
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore Vijeću romske nacionalne manjine za organizaciju nogometnog turnira "Ball of equality"
 • Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave za rušenje i uklanjanje tri zgrade na k.č. 2754/2,3,4,5
 • Raspisivanje natječaja za prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada radi izgradnje obiteljske kuće s mogućnošću otkupa
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora br. 239/17  za izgradnju malonogometnog igrališta na uumjetnoj podlozi na k.č. 393/4 i 393/1
 • Suglasnost za prijedlog Ugovora o donaciji sa Hrvatskom elektroprivredom za izgradnju i opremanje dječjih igrališta


01 - Poziv na sjednicu.doc

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

 • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
 • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.