Odluke Kolegija gradonačelnika

50 kolegij, 31.07.2017.

Održan 31.7.2017 10:00, Slavosnki Brod

 • Imenovanje Koordinatora I i II za izgradnju malonogometnog igrališta na umjetnoj podlozi na kč 393/4 i 393/1
 • Imenovanje Koordinatora i zamjenika koordinatora za područje javne nabave ispred ITU PT Grada Slavonskog Broda
 • Imenovanje Koordinatora i zamjenika koordinatora za područje državnih potpora ispred ITU PT Grada Slavonskog Broda
 • Pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu kamiona autopodizača putem financijskog leasinga
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada
 • Razmatranje zamolbe Centra za pružanje usluga zajednici Kuća sretnih ciglica za dodjelu građevinskog zemljišta
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br. 247/17 za nabavu stolova i stolica za mjesni dom u MO dr. Ante Starčević
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopune PPUG i Izmjene i dopune GUP-a grada Slavosnkog Broda
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Zamolba Baptisitčke crkve za korištenje ĐRC Poloj radi održavanja američkog kampa za djecu
 • Zaključenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Grad Slavonski Brod-tehnička pomoć ITU PT" 2014-2020
 • Zaključenje Ugovora o finanaciranju zapošljavanja u javnom radu
 • Raspisivanje natječaja za zakup javne površine u Brodskom Vinogorju
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu scenske opreme za potrebe KKD I.B.Mažuranić
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlaništvu Grada k.č.5853 i 5836
 • HEP -zasnivanje prava služnosti na kč. 3191/1,2950,2947,3226/2
 • Potpisivanje Izjave o partnerstvu na provedbi projekta 'I ja sam dio društva'
 • Potpisivanje Izjave o partnerstvu na provedbi projekta "Mladi-aktivni sudionici u procesu donošenja odluka"
 • Potpisivanje Izjave o partnerstvu na provedbi projekta 'Osnaži se, motiviraj, aktiviraj'
 • Potpisivanje Izjave o partnerstvu na provedbi projekta "Rušenje stereotipa i promocija integracije Roma na tržištu rada"
 • Viktorija Radoš-Ugovor o kupoprodaji stana
 • Zamolba KUD Podvinje za korištenje javne površine na Trgu sv. Antuna
 • Zamolba Merime Bajramović za sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine na Trgu I.B.Mažuranić za prodaju sladoleda
 • OŠ Blaž Tadijanović-pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije energetske obnove
 • OŠ Hugo Badalić-pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije energetske obnove
 • OŠ Antun Mihanović-pokretanje postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije energetske obnove
 • Javni poziv za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta-Cetinska, Krivača I i II
 • Zamolba OPG Davorin Olić za sporazumni raskid ugovora o zakupu javne pšovršine za prodaju lubenica
 • Odsabir najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju ceste u Omiškoj ulici
 • Izjava o partnerstvu na provedbi projekta "Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja-Faza III"
 • Objava Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda za 2018
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za izvođenje radova unutarnje adaptacije u DV Pčelica
 • Zamolba TELE SHOP za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Zaključenje Ugovora o najmu stana sa Almom Kovačević
 • Zamlba GNK Dinamo za korištenje Trga I.B.Mažuranić
 • Razmatranje zamolbe Udruge za očuvanje tradicijske baštine Slavonka za korištenje prostora Tvrđave
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavnica i tržnica u Ulici I. Gundulića
 • Raspisivanje natječaja za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama u svrhu gradnje, polaganja, održavanja, razvoja i korištenje EKI
 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju opasnih mjesta-osiguranje svjetlosno prometne signalizacije na 13 lokacija u Slav. Brodu
 • Zahtjev Brod-Turista za dodjelu u zakup poslovnog prostora Vukovarska 1
 • Zamolba Plesnog kluba SALSA SB za korištenje Trga I.B.Mažuranić
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup javne površine - CMC Slavonija Fest u Slavosnkom Brodu
 • Prijedlog Ugovora br. 253/17 o izradi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PPUG i GUP
 • Prijedlog Ugovora br.250/17 o radovima na arheološkom istraživanju u Industrijskoj zoni Bjeliš
 • Prijava projekta Helping-faza III- pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju iu osnovnim školama
 • Zaključenje Ugovora br. 256/17 za izvođenje radova na sanaciji opasnih mjesta-osiguranje svjetlosno prometne signalizacije
 • Imenovanje zamjenskih članova Povjerenstva Gradske uprave za davanje u zakup poslovnog prostora, provođenje postupka i ustupanje prava građenja i dr. koncesije
 • Zaključenje Dodatka Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu Revitalizacija okoliša
 • Zaključenje Ugovora br. 258/17 za izgradnju ceste u Ninskoj ulici
 • Provedba postupka davanja tri koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada
 • Imenovanje članova Upravnog vijeća Ustanove u vlasništvu Grada koje imenuje Grad Slavonski Brod
 • Imenovanje članova Školskog odbora u ime Grada Slavonskog Broda
 • Strategija razvoja urbanog područja Slavonski Brod do 2020 na okoliš
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine u Brodskom Vinogorju povodom Velike gospe
 • Zaključenje Ugovora br. 257/17 za izgradnju ceste u Omiškoj ulici
 • Organizacija 7. Dječjeg sajma
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za stručnu podršku Gradu Slavonskom Brodu u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akredaticije

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.