Odluke Kolegija gradonačelnika

51 kolegij, 31.08.2017.

Održan 31.8.2017 10:00, Slavonski Brod • Imenovanje osobe za reviziju u Upravnom odjelu za integrirana teritorijalna ulaganja
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za opremanje učionica OŠ I.G.Kovačić
 • Pružanje financijske potpore KUD Ivan Meštrović za održavanje proslave 60 godina djelovanja
 • Zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Brod Turistom, Vukovarska 1
 • Odluka o imenovanju osoba za informiranje i komunikakaciju ispred ITU PT Grada Slavonskog Broda
 • Korištenje prostora na području tvrđave Brod "Udruzi za promicanje zdravog života -Kultura tijela"
 • Sklapanje Dodatka br.1 Ugovora br.136/16 za Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta, pješačkih i biciklističkih staza u Grada Slav. Brodu
 • Imenovanje Koordinatora I i II zaštitu na radu za izvođenje arheoloških radova na kč 6890/23
 • Zamolba Zdravka Dragoje za sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine za pečenje i prodaju plodina
 • Zamolba Plesnog kluba SALSA SB za korištenje Trga I.B.Mažuranić
 • Izmjena i dopuna popisa nerazvrstanih cesta Krivača I i Krivača III
 • Sklapanje Dodatka 1 Ugovora br.148/17 za izgradnju i modernizaciju javne rasvjete u gradu za 2017. godinu
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama-EKI
 • Zamolba Vlatke i Peje Kovačevića za zaključenje Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Slavonskom Brodu
 • Postavljanje prinudnog upravitelja zgrade na adresi N. Zrinskog 69
 • TD Brod-plina suglasnost za zasnivanje prava služnosti k.č.2803/2,2786/2
 • Imenovanje nadzornog inženjera za izvođenje radova na sanaciji opasnih mjesta-osiguranje svjetlosne prometne signalizacije na 13 lokacija
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine povodom održavanja CMC Slavonija Fest
 • Imenovanje Koordinatora I i IIzaštite na radu u fazi izvođenja građevinsko-obrtničkih radova sanacija učionica OŠ Blaž Tadijanović
 • Prijedlog Dodatka I Ugovoru 234/17 za izgradnju tribine i dijela ograde, drenažu dijela igrališta i sanaciju krovišta klupskih prostorija na k.č. 2085/4
 • Prijedlog Aneksa Sporazumnog raskida ugovora o najmu stana sa Almom Kovačević
 • Prijedlog Dodatka I Ugovoru br. 237/17 za sanaciju postojeće ograde Stadiona kraj Save
 • Zaključenje Ugovora br. 272/17 za stručnu podršku Grada u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja
 • Zamolba Udruge Oblačić za korištenje Trga I.B.Mažuranić radi provedbe projekta "Djeca djeci-pravo na čisti zrak"
 • Produženje Ugovora o zakupu prostora za postavljanje bankomata u Brodskom Vinogorju
 • TD Brod-plin zasnivanje prava služnosti za polaganje plinovoda na kč, 6210/127
 • TD Brod-plin, zasnivanje prava služnosti za polaganje plinovoda na kč. 5831/1,5833/5,5835/3,5834/3
 • Pokretanje postupka javne nabave male vrijednosti za zaštitarske usluge tjelesne zaštite za Grad, korisnike Riznice i TD
 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za energetsku obnovu zgrade DV Maslačak
 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za energetsku obnovu zgrade DV Trnoružica
 • Imenovanje Koordinatora I i II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova-izgradnja ceste u Ninskoj
 • Imenovanje Koordinatora I i II za zaštitu na radu za izgradnju ceste u Omiškoj ulici
 • Zamolba OPG Kate Lemešić za sporazumni raskid ugovora o zakupujavne površine za prodaju lubenica
 • Zamolba OPG Ivica Lemešić za sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine za prodaju lubenica
 • HEP zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 2108/8
 • HEP zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 5894/67
 • HEP zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 2109/8
 • HEP zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka na k.č. 2280,2058/171,2058/361
 • Zaključenje Ugovora br.273/17 za izradu projektne dokumentacije energetske obnove OŠ Hugo Badalić PŠ Jelas
 • Zaključenje Ugovora br.276/17 za energetsko certificiranje i izradu projektne dokumentacije OŠ Antun Mihanović
 • PriZaključenje Ugovora br.274/17 za izradu projektne dokumentacije energetske obnove OŠ Blaž Tadijanović
 • Zamolba Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia za korištenje Gradskog kupališta Poloj
 • Pravilnik o načinu raspolaganja s proizvedenom dugotranom imovinom u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.