Odluke Kolegija gradonačelnika

53 kolegij, 30.10.2017.

Održan 30.10.2017 10:00, Slavonski Brod

 • Zamolba tvrtke INGRI d.o.o. za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Poništenje natječaja za zasnivanje prava služnosti -EKI
 • Zamolba Udruge žena operiranih od raka dojke "NADA" za korištenje javne površine na Trgu Ivane Brlić Mažuranić
 • Zamolba sindikata umirovljenika Hrvatske za korištenje Trga Ivane Brlić Mažuranić
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore brodskom juniorskom boksaču Gabrijelu Veočiću
 • Suglasnost za pokretanje postupka bagatelne nabave za izvođenje radova uređenja suterena Hrvatskog doma -igraonica za djecu
 • Prijedlog Dodatka II Ugovora 237/17 za sanaciju postojećie ograde Stadiona kraj Save
 • Prijedlog Ugovora o donaciji sa tvrtkom Lidl Hrvatske za uređenje dječjih igrališta
 • Suglasnost za brisanje prava upravljanja na nekretnini oznake k.č. 1907/2
 • Zamolba Udruge Marskonikon za korištenje prostora kazamata
 • Zaključenje Ugovora o najmu stana sa Draženom Šafom
 • Zaključenje Ugovora o najmu stana sa Damirom Kolićem
 • Suglasnost na prijedlog Sporazuma o suradnji u provedbi Programa Krenimo zajedno II
 • Imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice
 • Utvrđivanje broja studenata za dodjelu potpore gradskih stipendija 2017/2018
 • Zaključenje Dodatka Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu Revitalizacija okoliša
 • Zaljučenje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe Programa produženog boravka
 • Zaključenje Ugovora o najmu stana sa Antom Margićem
 • Suglasnost Ustanovi za gospodarenje športskim objektima za popravak rasvjete u Športskoj dvorani Vijuš
 • Dodatak II Ugovoru br.234/17 za izgradnju tribine i dijela ograde, drenaža dijela igrališta i sanacija krovišta klupskih prostorija na k.č. 2085/4
 • Zamolba Zaklade 'Hrvatska za djecu' za korištenje Trga Ivane Brlić Mažuranić
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javnih površina za prodaju voća i povrća na klupama
 • Pružanje financijske potpore za Udrugu HVIDR-a
 • Zahtjev OPG Mirko Čulić za zakup javne površine za prodaju mandarina iz kamiona
 • Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave za djelomično uređenje unutarnjih prostorija i vanjske ovojnice u OŠ Ivana Brlić Mažuranić
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za ugradnju vanjske PVC stolarije
 • Davanje financijske potpore Društvu za tehniku zavarivanja
 • Zaključenje Ugovora sa HEP ODS za priključenje na električnu mrežu radi postavljanja semafora sa mjeračem brzine na tri lokacije
 • Prijedlog Ugovora br. 282/17 o izvođenju radova na Zapadnom djelu sjevernog krila Kavalira Tvrđave Brod na kč 2415/16
 • Pravilnik o davanju na upravljanje i korištenje prosora Mjesnog odbora dr. Ante Starčević
 • Prijedlog davanja na korištenje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete za potrebe reciklažnih dvorišta
 • Raspisivanje natječaja za prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada radi izgradnje obiteljske kuće s mogućnošću otkupa
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Brod
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore Kajak kanu klubu Olimpik
 • Imenovanje člana Povjerenstva za izradu Strategije Veleučilišta u Slavonskom Brodu 2018-2022
 • Suglasnost za kupnju klavira za potrebe Glazbene škole
 • Izmjene i dopune Popisa nerazvrstanih cesta Grada Slavonskog Broda
 • Imenovanje Koordinatora I i II za zaštitu na radu za ivođenje radova na Zapadnom dijelu sjevernog krila Tvrđave Brod
 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za objedinjenu javnu nabavu poštanskih usluga za Grad Slavonski Brod i TD Komunalac i Vodovod
 • Zahtjev OPG Mirko Čulić za promjenu lokacije za zakup javne površine za prodaju mandarina iz kamiona
 • Suglasnost za pružanje financijske potpore za zavičajnu udrugu Vrilo mudrosti
 • Suglasnost za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Zdravstvena ustanova Ljekarna
 • Imenovanje predstavnika Grada Slavonskog Broda pri i izvođenju radova na Zapadnom dijelu sjevernog krila Kavalira Tvrđave Brod
 • Suglasnost na prijedlog Dodatka I Ugovoru br.278/17 o izvođenju radova unutrašnjeg i vanjskog uređenja Kapelanovog stana u Slavonskom Brodu
 • Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite i patrolne ophodnje za potrebe grada Slavonskog Broda, korisnike Riznice i TD Vodovod i Komunalac
 • Suglasnost na prijedlog Izjave prijavitelja o statusu projekta "Energetska obnova zgrade DV Trnoružica u Slavonskom Brodu
 • Suglasnost na prijedlog Izjave prijavitelja o statusu projekta "Energetske obnove zgrade DV Maslačak u Slavonskom Brodu
 • Izmjene i dopune Popisa nerazvrstanih cesta -Nas. biskupa Ćirila Kosa
 • Dodatak I Plana prijema na stručno osposobljavanje u Grad Slavonski Brod
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br. 299/17 o izvođenju radova-igraonice za djecu uređenje suterena Hrvatskog doma.
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javnih površina povodom blagdana Svih svetih
 • Prijedlog Ugovora bt. 298/17 o izvođenju radova uređenja klupskog caffe bara na NK Graničar
 • Suglasnost na prijedlog Javnog poziva za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste-Naselje biskupa Ćirila Kosa
 • Imenovanje Koordinatora I i II za zaštitu na radu za izvođenje radova na rekonstriukciji poda pozornice KKD Ivana Brlić Mažuranić
 • Zamolba reto centra-prijatelji nade za korištenje Trga Ivane Brlić Mažuranić
 • Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova zgrade DV Maslačak
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu svjetlosnih ukrasa za prigodno ukrašavanje za 2017
 • Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Energetske obnove zgrade DV Trnoružica"
 • Prijedlog Dodatka Ugovoru br.49/17 o posebnim uvjetima plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta
 • Imenovanje članica i zamjenika članice u Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"
 • Zahtjev OPG Zdravko Požar za zakup javne površine povodom blagdana Svi sveti
 • Zahtjev OPG Eva Pavlović za zakup javne površine povodom blagdana Svi sveti
 • Zahtjev OPG Zdravko Požar za zakup javne površine povodom blagdana Svi sveti
 • Zahtjev OPG Nikole Šilipetar za zakup javne površine povodom blagdana Svi sveti
 • Suglasnost za potpis Upravnih Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova I,II i III gradsku zonu
 • Suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za poseban prijevoz učenika osnovnih škola-sklapanje okvirnog sporazuma
 • Suglasnost za dugoročno zaduženje TD Komunalcu d.o.o. za nabavu komunalnog vozila-kamiona autopodizača
 • Zahtjev OPG Hrvoje Sršen za zakup javne površine za prodaju mandarina iz kamiona
 • Zahtjev OPG Pavao Opačak za zakup javne površine povodo blagdana Svi sveti
 • Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i izgradnje OŠ Bogoslav Šulek
 • Imenovanje Koordinatora I zaštite na radu u fazi izvođenja radova uređenja suterana Hrvatskog doma - igraonice za djecu
 • Imenovanje Koordinatora Ii II zaštite na radu u fazi izvođenja radova klupskog caffe bara NK Graničar
 • Suglasnost na Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekta "Izgradnja pješačkih staza te izgradnja, obnova i modernizacija nerazvrstanih cesta u Slav. Brodu

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.