Odluke Kolegija gradonačelnika

54 kolegij, 30.11.2017.

Održan 30.11.2017 10:00, Slavonski Brod, Vukovarska 1 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br.305/17 za ugradnju vanjske PVC stolarije i parketarski...
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br.306/17 za djelomično uređenje unutarnjih prostorija i...
 • Suglasnost za zasnivanju prava služnosti za zasnivanje prava služnosti na k.č. 2160/4 2160/3
 • Prijedlog Ugovora br.304/17 za izradu godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018 godinu
 • Zaključenje Ugovora sa Securitas Hrvatska d.o.o. za pružanje usluga tjelesne zaštite i...
 • Prijedlog Javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Slavonskog Broda
 • Prijedlog Javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području...
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinatora I i II za zaštitu na radu za djelomično...
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinatora I i II za zaštitu na radu za ugradnja vanjske...
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinatora I i II za zaštitu na radu za uređenje kuhinje...
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinatora I i II za zaštitu na radu za djelomično...
 • Izvedbeni program zimske službe za razdoblje od 1.12.2017. do 1.3. 2018.
 • Zamolba HEP-a d.o.o. za zasnivanje prava služnosti na k.č. 4902
 • Zamolba HEP-a d.o.o. za zasnivanje prava služnosti na k.č. 5852/5 i 5853/1
 • Zamolba Brod-plina d.o.o. za zasnivanje prava služnosti na k.č. 6234,6299,5873/1 k.o. Brod
 • Zahtjev Vinka Opačka iz Slavonskog Broda za zakup javne površine za postavljanje izložbene...
 • Imenovanje Povjerenstva za popis objekata i roba strateških robnih zaliha
 • Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih...
 • Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za održavanje javne rasvjete na području grada
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada A.Starčevića 4
 • Zaključenje Dodatka Ugovora o korištenju mreže(kategorija poduzetništvo-niski napon)...
 • Prijedlog Ugovora o otkupu knjige Leksikon slavonske narodne medicine Brodskog posavlja
 • Prijedlog za raspisivanje Natječaja za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama u...
 • Zahtjev vlasnika ugostiteljskih objekata prigodom proslave božićnih i novogodišnjih...
 • Zaključenje Dodatka I Ugovoru br.256/17 za izvođenje radova na sanaciji opasnih...
 • Zamolba Brod-plina d.o.o. za zasnivanje prava služnosti za polaganje plinovoda na k.č. 6298...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Oslobađanje Ivana Arbanasa i drugih od plaćanja troškova priključka na plinsku mrežu i...
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva Gradske uprave za davanje u zakup...
 • Davanje suglasnosti za zaključenje Ugovora br. 314/17 o nabavi svjetlosnih ukrasa za...
 • Suglasnost za darovanje nekretnine na k.č. 2317/104 OŠ Hugo Balić
 • Davanje suglasnosti Mariji Pernar za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Davanje suglasnosti Anđi Senjak za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Zamolba HEP-a za zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog...
 • Davanje suglasnosti za pokretanje postupka bagatelne nabave za izvođenje radova...
 • Odluka o organizaciji 10.Božićnog sajma
 • Raspisivanje natječaja za zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavnica i...
 • Davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o najmu stana sa Mirjanom Šuljić
 • Prijedlog poništenja postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu vozila za gašenje...
 • Prijedlog za zaključenje Dodatka br.I Ugovora br. 222/16 o održavanju nerazvrstanih cesta i...
 • Zaključenje Ugovora o korištenju skloništa u Nas. A.Hebrang IV/14
 • 50. Zaključenje Ugovora o korištenju skloništa u Nas. A.Hebrang V/17
 • Zaključenje Ugovora o korištenju skloništa u Nas. A.Hebrang VI/3
 • Zaključenje Ugovora o dodjeli sredstava iz državnog proračuna RH za 2017 u svrhu...
 • Davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Općinskog...
 • Prijedlog za zaključenje Dodatka Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza...
 • Prijedlog za zaključenje Dodatka br.I Ugovora br. 136/dodatna ulaganja u modernizaciju...
 • Zaključenje dodatka Ugovoru br. 83/17 o subvenciji prijevoza učenika i studenata na...
 • Zaključenje dodatka Ugovoru br. 84/17 o subvenciji prijevoza građana grada Slavonskog Broda...
 • Zaključenje Ugovora za pružanje poštanskih usluga sa Hrvatskom poštom d.d. Zagreb
 • Prijedlog Dodatka I Ugovora br.228/17 za II fazu izgradnje gradskih stanova za mlade na...
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zasnivanje prava služnosti na javnim...
 • Imenovanje Koordinatora I za zaštitu na radu u fazi projektiranja za rekonstrukciju kuće...
 • Zahtjev HEP-a za zasnivanje prava služnosti na k.č. 3725/1 i 2317/20 k.o. Slavonski Brod
 • Prijedlog Ugovora br.316/17 o izvođenju instalaterskih radova na odmaralištu na Korčuli
 • Prijedlog Ugovora br.317/17 o izvođenju radova niskogradnje na odmaralištu na Korčuli
 • Zahtjev Ljerke i Vedrane Jukičić-Devčić za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Državna geodetska uprava
 • Zaključenje Dodatka Ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu Revitalizacija okoliša
 • Zamolba Coca Cole HBS Hrvatske za korištenje Trga S. Miletića
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
 • Zamolba Ustanove za gospodarenje športskim objektima za korištenje drvenih kućica za...
 • Suglasnost na prijavu Projekta sanacije opasnih mjesta na području Grada Slavonskog Broda...
 • Zaključenje Dodatka 1.Ugovoru o stručnoj podršci Gradu Slavonskom Brodu u izradi...
 • Zaključenje Dodatka 2.Ugovoru o pružanju konzultantskih usluga stručnjaka za tehničku...
 • Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka bagatelne nabave za pružanje...

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.