Odluke Kolegija gradonačelnika

55 kolegij, 29.12.2017.

55. kolegij

Održan 29.12.2017 11:00, Slavonski Brod, Vukovarska 1

 

 • Prijedlog za pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu sredstava za kemijsko tretiranje...
 • Potvrda na poslovima ITU Posredničkog tijela
 • Imenovanje Koordinatora I i Ii zaštite na radu nad izvođenjem radova niskogradnje u...
 • Imenovanje Koordinatora I i Ii zaštite na radu nad izvođenjem instalaterskih radova u...
 • Prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca za 2018.godinu
 • Suglasnost za potpisivanje pisma namjere za izgradnju kompostane u Slavonskom Brodu
 • Zahtjev OPG Hrvoje Sršen za zakup javne površine za prodaju mandarina i drugog voća iz kamiona
 • Suglasnost Mirjani Udovičić za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Imenovanje Koordinatora I i II za zaštitu na radu za izvođenje radova niskogradnje i...
 • Suglasnost za isplatu naknade za nastalu štetu Darku Lovakoviću za korištenje zelene površine
 • Suglasnost za povrat novčanih sredstava Marijanu Bošnjakoviću na ime zakupa prostora kazamata
 • Zahtjev Ane Pitlović za promjenu upravitelja zgrade u Naselju Andrija Hebrang blok 7 ul.10
 • Sklapanje Dodatka 1. Ugovora br. 258/17 za izgradnju ceste u Ninskoj ulici u Slavonskom Brodu
 • Zahtjev tvrtke Raul za zakup javne površine za prodaju voća i povrća na veliko za prosinac 2017
 • Suglasnost na zaključenje Ugovora o najmu stana sa Zoranom Zdravkovićem
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo...
 • Zamolba OPG Ivan Džanija za sporazumni raskid Ugovora o zakupu javne površine za prodaju iz...
 • Suglasnost na prijedlog Ugovora br.322/17 o izvođenju radova niskogradnje i izgradnje...
 • Prijedlog Dodatka I.Ugovora br. 101/11 za izgradnju zgrade dječjeg vrtića u Naselju Zrinski...
 • Davanje suglasnosti za prijavu projekta „Energetska obnova zgrade DV Trnoružica i DV...
 • Suglasnost Republici Hrvatske za naknadno podnošenje prigovora na ispravni postupak
 • Zamolba ARES d.o.o. za izdavanje brisovnog očitovanja za založno pravo na nekretnini oznake...
 • Zamolba Snježane Konopke za sporazumni raskid Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta za...
 • Dodjela zemljišta Centru za pružanje usluga zajednici „Kuća sretnih ciglica“ i prihvaćanju...
 • Zaključenje I.Dodatka Ugovoru br.216/16 o održavanju javne rasvjete u gradu Slavonskom...
 • Suglasnost za isplatu jednokratne potpore umirovljenicima za Božić 2017
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i...
 • Zamolba Darije Bilandžija za sporazumni raskid Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta za...
 • Zaključenje Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta za postavljanje montažnog kioska s...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o sufinanciranju i ovjeri dokumentacije za projekt ...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez...
 • Suglasnost za nabavu i plaćanje predujmom prigodnih paketa za korisnike socijalnih davanja...
 • Zajednički program korištenja sredstava boravišne pristojebe za 2018.godinu
 • Davanje suglasnosti za otvaranje novih pozicija u Proračunu za 2017 godinu za projekt...
 • Davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora za izradu Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o...
 • Davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora br. 325/17 za nabavu uredskih stolica
 • Suglasnost na podnošenje Prijedloga za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina...
 • Raspisivanje natječaja za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan...
 • Suglasnost za pokretanje postupka bagatelne nabave za nabavu tonera za potrebe korisnike...
 • Zasnivanje prava služnosti za izgradnju niskonaponskog kabelskog priključka SSMO na 5894/67
 • Raspisivanje Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 • Zamolba OPG Dalibor Hodak za sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine za prodaju...
 • Pružanje financijske potpore HKUD Tamburica
 • Sklapanje Sporazumnog raskida Ugovora o pravu služnosti sa Optima Telekom d.d.
 • Usvajanje Programa mjera i provedbenog plana obvezatne preventivne...
 • Prijedlog Dodatka I.Ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi s Ivanom Šeremetom
 • Prijedlog Dodatka I Ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi za projekt...
 • Prijedlog Dodatka I Ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi za projekt...
 • Prijedlog Dodatka I Ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi s Muzejom Brodskog...
 • Prijedlog Ugovora o dodjeli studentske potpore za akademsku 2017/2018
 • Zahtjev tvrtke Raul za zakup javne površine za prodaju voća i povrća na veliko
 • Zaključenje Ugovora br.333/17 o održavanju sustava atmosferskih vda na području grada...
 • Zaključenje Ugovora br.332/17 o održavanju sustava atmosferskih voda na području grada...
 • Zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za Gradsku ljekarnu
 • Zaključenje Okvirnog ugovora br.336/17 o održavanju javne rasvjete na području Grada za...
 • Zaključenje Ugovora br.337/17 o održavanju javne rasvjete na području Grada za 2018.godinu
 • Zaključenje Okvirnog ugovora br.334/17 o održavanju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza...
 • Zaključenje Ugovora br.335/17 o održavanju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na...
 • Zamolba Zrinske Fišer za pružanje financijske potpore
 • Zamolba Udruge za promicanje zdravog života Kultura tijela za financijsku potporu za...
 • Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prosotra u vlasništvu
 • Odluka o poništenju postupka javne nabave za poseban prijevoz učenika osnovih škola s...
 • Pokretanje postupka bagatelne nabave za stručni nadzor pri izgradnji zgrade Kajak kanu...
 • Suglasnost za pokretanje postupka bagatelne nabave za objedinjenu nabavu usluga osiguranja...
 • Suglasnost za pokretanje postupka javne nabave male vrijednosti za arheološka istraživanja...
 • Suglasnost na prijedlog Dodatka Ugovora o zakupu javne površine za postavljanje reklamnih...
 • Suglasnost na prijedlog Aneksa Ugovora br 102/17 o zakupu javne površine za postavljane...
 • Suglasnost na zaključenje Dodatka I. Ugovora o pružanju financijske potpore sa Udrugom...
 • Zaključenje Ugovora br.338(17 o prijenosu i korištenju sredstava Grada Slavonskog Broda za...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga Hotspota i WebCam...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu lož ulja na lokacije korisnika Riznice Grada...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu mliječnih proizvoda za potrebe Gradske uprave i...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu uredskih potrepština za potrebe Gradske uprave...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu napitaka za potrebe Gradske uprave i korisnike...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu mesa i mesnih prerađevina za potrebe dječjih...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu voća i povrća za potrebe dječjih vrtića Grada...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda za potrebe Gradske...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora za nabavu sredstava za čišćenje i toaletnih ubrusa za...
 • Suglasnost za zaključenje Ugovora br. 351/17 o pružanju usluga radio emitiranja za 2018
 • Suglasnost na Izvedbeni program zimske službe za razdoblje od 1.siječnja 2018 do 1.ožujka 2018.
 • Zaključenje Dodatka Ugovoru o posebnom prijevozu učenika osnovnih škola za Grad Slavonski...

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.