Visoko školstvo

Sveučilište "Josip Juraj Strossmayer" Osijek

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Dekan: prof.dr.sc. Ivan Samardžić
Trg Ivane Brlić - Mažuranić 2
Tel. 035 446 188
www.sfsb.hr


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti-dislocirani studij Slavonski Brod
Ivana Gundulića 20

Prodekanica: doc.dr.sc. Emina Berbić Kolar
Tel. 035 492 640, 492 641


Veleučilište u Slavonskom Brodu
Dekan: mr.sc. Josip Jukić, v.d. dekan
Mile Budaka 1
Tel. 035 492 800
www.vusb.hr