Odobreni programi udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2014.

Objavljeno: 24. ožujka 2014.

RB 

Naziv udruge 

Naziv i opis projekta 

Odobreni iznos

 1.

Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod „Ja…ti…mi“

15.000,00

 2.

Udruga slijepih Brodsko-posavske županije Želimo biti ravnopravni 10.500,00

 3.

Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije Socijalna i psihosocijalna zaštita osoba s MS  15.000,00

 4.

Brodska dijabetička udruga Omasovljenje članstva Udruge kroz rad i edukaciju  3.000,00

 5.

Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije Osnovna djelatnost - nastavak rada Udruge tijekom 2014. godine  7.000,00

 6.

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „LOCO-MOTO" Mobilnošću do socijalne uključenosti  12.000,00

 7.

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „LOCO-MOTO" Zvjezdice u akciji (klupske aktivnosti mladih osoba s invaliditetom)  3.000,00

 8.

Hrvatska udruga „Leukemija i limfomi" Znanjem do zdravlja  4.000,00

 9.

Udruga invalida rada Klubovi - podrška kvaliteti življenja invalida rada  5.000,00
 10. Kreativna udruga „Bogatstvo u nama" Kreativne sklonosti u svrhu zapošljavanja  3.000,00
 11. Zajednica klubova liječenih alkoholičara Sreća pripada trijeznim ljudima  10.000,00
 12. Udruga „ISKRA" Pomagalica za mamu i bebe  3.000,00
 13. Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja i kvalitete života bolesnika s psihotičnim poremećajem i njegove obitelji „Vrapčići" Briga za mentalno zdravlje  5.000,00
 14. Udruga za socijalizaciju, promicanje kulture i prevenciju ovisnosti SKIP SKIP subotom za street spektakl 4  3.000,00
 15. Invalidska udruga ILCO Educiranje i pomaganje oboljelim osobama sa stomom  4.000,00
 16. Centar za hagioterapiju Slavonski Brod Prevencija ovisnosti su radu s mladima s antropološko-duhovnog aspekta  5.000,00
 17. Dječji centar LOGOS Pomoć u učenju 5.000,00
 18. Hrvatska liga protiv raka Redovita djelatnost  3.500,00
 19. Obitelj za obitelj Obiteljski centar  5.000,00

 Ukupno kn:

 121.000,00