Odobreni programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2016.

Objavljeno: 30. studenoga -0001.

RB 

Naziv udruge 

Naziv i opis projekta 

Odobreni iznos

 1.

Udruga dragovoljaca i veterana DR -
Ogranak Slavonski Brod
Program redovite djelatnosti - Županijske sportske igre u Slavonskom Brodu

5.000,00

 2.

Udruga hrvatski branitelja liječenih od PTSP-a Susret članova udruge i članova njihovih obitelji u spomen na branitelje koji su izvršili suicid ili su umrli 2.000,00

 3.

Udruga HVIDRA Slavonski Brod Hrvatski ratni vojini invalidi i život u lokalnoj zajednici 30.000,00

 4.

Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pomoć roditeljima poginulih hrvatskih braniteljima DR 9.000,00

 5.

Udruga 108. brigade ZNG RH Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i stradalnika DR, očuvanje stečevina DR i zaštita moralnog digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika DR te socijalno uključivanje i osnaživanje 7.000,00

6.

Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata Susreti stradalnika DR  „Mali križ velika žrtva“ 3.000,00

7.

Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata U mom gradu Vukovar svijetli 1.400,00

8.

Udruga veterana i dragovoljaca 101.
BBX brigade

Obilježavanje obljetnica brigade te sjećanje na pad Bosanskog Broda 4.000,00

9.

Udruga veterana 3. gardijske brigade „KUNE“ Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i stradalnika Dr,očuvanje stečevina DR i zaštita moralnog digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika DR 5.000,00
10. Udruga veterana 3. gardijske brigade „KUNE Obilježavanje značajnijih obljetnica 3. gardijske brigade „KUNE“ 2.000,00

 Ukupno kn:

 68.400,00