Okončana savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću; Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 11. siječnja 2018. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sukladno članku 28.st.1 t.1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine „ 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, dalje u tekstu; javna usluga. Javna usluga podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je, sukladno članku 5.Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge.

Davatelj usluge je, sukladno čl.30 st.4 i članku 31. st.1 trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave , javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu.
Javnu uslugu na području grada Slavonskog Broda pruža trgovačko društvo Komunalac d.o.o, Stjepana pl. Horvata , Slavonski Brod.

Sadržaj Odluke o načinu pružanja javnih usluga propisan je čl. 30. st. 7. Zakona i čl.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17), a sadrži:

- kriterij obračuna količine otpada
- standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
- najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
- obračunska razdoblje kroz kalendarsku godinu
- područje pružanja javne usluge
- opće uvjete ugovora s korisnicima
- popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište
- odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
- odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
- način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana za neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
- uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
- prihvatljiv dokaz izvršavanja javne usluge
- cijena minimalne javne usluge
- način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Odluka može sadržavati i: kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada, odredbe o korištenju površina kojima upravlja jedinica lokalne samouprave za potrebe kompostiranja biootpada koje može obavljati korisnik usluge, odredbe o krupnom (glomaznom) otpadu koji se preuzima u okviru javne usluge, način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Prijedlog je da se u Odluci odredi kazna u iznosu od 100,00kn jer će cijene po novom cjeniku ostati na približnoj razini starih cijena te se time pokušava izbjeći da ugovorne kazne budu drastične u odnosu na samu cijenu usluge. S druge strane želi se postići da primjena ugovornih kazni korisniku predstavlja poticaj u smjeru poštivanja ugovora, odnosno u smjeru zakonitog postupanja s otpadom.

Sukladno članku 30. stavku 7. i 8. Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po donošenju odluke predstavničko tijelo dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti je u službenom glasilu i na mrežnim stranicama.

Prijedlog Odluke nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Okončana savjetovanja 2017. godina Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću; Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.