Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zraku

Objavljeno: 19. srpnja 2013.

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zraku

Posljednja dva dana mjerna postaja u Slavonskom Brodu bilježi prekoračenja graničnih vrijednosti sumporovodik H2S u zraku. Tako je 18. srpnja 2013. u 8 sati koncentracija H2S iznosila 8,2 µg/m3, u 9 sati 9,2 µg/m3 , a u 10h 9,7 µg/m3.

Prekomjerno onečišćenje zraka sumporovodikom zabilježeno je i danas u jutarnjim satima. U 9 sati zabilježena je koncentracija od 10,2 µg/m3 H2S u zraku, te u 10 sati 12,5 µg/m3. Podsjećamo satna granična vrijednost za sumporovodik je 7 µg/m3.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku učestalost dozvoljenih prekoračenja granične vrijednosti za sumporovodik ne smije biti veća od 24 puta tijekom kalendarske godine. Od početka 2013. godine do danas u Slavonskom Brodu prekoračenje granične vrijednosti izmjereno je 39 puta.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda ponovno je obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša o zabilježenim prekoračenjima sumporovodika. U dopisima upućenim nadležnom ministarstvu zatražen je i odgovor na pitanje zbog čega 9., 10. i 11. srpnja 2013. nisu bili dostupni podatci niti za jednu od komponenti koje se mjere na mjernoj postaji Slavonski Brod, te zbog čega nije bilo obavijesti o kvaru na mjernoj postaji.