Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Mjerna postaja ponovno bilježi visoke koncentracije sumporovog dioksida u zraku

Objavljeno: 12. prosinca 2013.

Mjerna postaja ponovno bilježi visoke koncentracije sumporovog dioksida u zraku

Mjerna postaja u Slavonskom Brodu danas je ponovno zabilježila veliko prekoračenje satne granične vrijednosti sumporovog dioksida SO2 . Tako je u 13,00 sati izmjerena koncentracija SO2 iznosila 558,9 µg/m3. Podsjetimo, sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost za sumporov dioksid iznosi 350 µg/m3. Istovremeno, satna koncentracija sumporovodika iznosila je 28,9 µg/m3, dok je granična vrijednost 7 µg/m3.