fbpx
Ispis

Zabilježena alarmantna koncentracija lebdećih čestica u zraku

Mjerna postaja u Slavonskom Brodu jučer je zabilježila drastično prekoračenje graničnih vrijednosti koncentracije lebdećih čestica PM2,5 u zraku. Naime, od 18:00 sati 24. travnja do 01:00 sati 25. travnja satne koncentracije lebdećih čestica su se kretale od 1324,1µg/m3 do maksimalnih 1468,0µg/m3. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku godišnja granična vrijednost lebdećih čestica u zraku iznosi 25µg/m3.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ponovno je uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša kojim upozorava na ove zabrinjavajuće podatke. Ovakvo drastično prekoračenje graničnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku samo potvrđuje veličinu ekološkog problema kojem su građani Slavonskog Broda izloženi već godinama.