Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Zabilježena onečišćenja zraka benzenom i sumporovodikom

Objavljeno: 09. siječnja 2015.

Mjerna postaja bilježi visoke koncentracije sumporovodika i sumporovog dioksida u zraku

U razdoblju od 1. do 8. siječnja 2015. zabilježene su povišene koncentracije benzena na mjernoj postaji Slavonski Brod – 1. Najveća izmjerena koncentracija u tom razdoblju iznosila je 29,328 µg/m3. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku granična godišnja vrijednost benzena u zraku obzirom na zaštitu zdravlja ljudi iznosi 5µg/m3. Najveća koncentracija sumporovodika zabilježena je 8. siječnja kada je iznosila 8,33µg/m3 u 15:00 sati, dok granična satna vrijednost, obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, iznosi 5µg/m3.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 zabilježeno je i prekoračenje koncentracija lebdećih čestica PM10 u zraku. Obzirom na zaštitu zdravlja ljudi granična dnevna vrijednost lebdećih čestica iznosi 50µg/m3 , a u Slavonskom Brodu zabilježena je koncentracija od 92,417µg/m3.