Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Mjerne stanice bilježe povećane koncentracije sumporvodika, sumpor dioksida i lebdećih čestica u zraku

Objavljeno: 11. studenoga 2015.

rafinerijaTijekom razdoblja od 25. listopada do 4. studenog 2015. mjerne postaje u Slavonskom Brodu u više navrata su zabilježile prekoračenje graničnih vrijednosti sumporovodika, sumpor dioksida i lebdećih čestica u zraku.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost za sumporov dioksid iznosi 350 µg/m3, a u ovom razdoblju najveća zabilježena satna koncentracija iznosila je 469,099 µg/m3. Granična satna vrijednost za sumporovodik iznosi 7 µg/m3, a 4. studenog na Mjernoj postaji Slavonski Brod II zabilježena je satna koncentracija od 47,8 µg/m3.

U istom razdoblju dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 izmjerene na Mjernoj postaji Slavonski Brod II sedam puta su prekoračile graničnu vrijednost. Najveća zabilježena koncentracija iznosila je 125,46 µg/m3, a granična dnevna vrijednost je 50 µg/m3.Obje mjerne stanice u Slavonskom Brodu i danas bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti sumporvodika i sumpor dioksida u zraku.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda ponovno je dopisom obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša o zabilježenim prekoračenjima graničnih vrijednosti ovih onečišćujućih tvari.