Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Ponovno zabilježeno prekomjerno onečišćenje zraka sumporvodikom

Objavljeno: 29. siječnja 2016.

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu danas opet bilježe višestruka prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije H2S (sumporvodika) u zraku. Zabilježene vrijednosti iznose 29,9µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 u 11:00 sati te 23,8µg/m3 i 71,5 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 u 09:00 i 10:00 sati.

Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ 117/12) određena je granična vrijednost sumporovdika u jednom satu - 7µg/m3.

Ovakvo drastično prekoračenje graničnih vrijednosti samo potvrđuje veličinu ekološkog problema kojem su građani Slavonskog Broda izloženi već godinama, zbog čega je Grad Slavonski Brod ponovno žurno zatražio reakciju predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića i Ministarstva zaštite okoliša.


Prilog:
- Dopis upućen Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske (pdf)