Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka

Objavljeno: 19. svibnja 2016.

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do 17.lipnja 2016. godine na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostavi svoje komentare i mišljenja na nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka.


Člankom 46. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14) propisano je da ukoliko u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju, kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti. Grad Slavonski Brod kroz Akcijski plan donosi mjere smanjenja onečišćenja zraka, vremenski plan provedbe mjera, nositelje mjera te moguće izvori financiranja.

Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka