Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

U posljednjih 90 dana zabilježeno čak 56 prekoračenja graničnih vrijednosti sumporovodika u zraku

Objavljeno: 15. rujna 2016.

Tijekom razdoblja od posljednjih 90 dana Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša nastavio je stalno upućivati dopise Ministarstvu zaštite okoliša kojima ponovno upozorava na onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu te apelira da nadležna tijela konačnu stanu na kraj ovom velikom ekološkom problemu. Naime, upravo u tom razdoblju mjerne postaje zabilježile su čak 60 prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku.  Od toga je čak 56 puta bila riječ o prekoračenju satnih graničnih vrijednosti sumporovodika, čiji je najveći izvor dokazano Rafinerija nafte Brod.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku granična satna vrijednost H2S u zraku je 7µg/m3. Najviša izmjerena koncentracija u ovom razdoblju iznosila je 33,7µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 i 42,8 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod – 1.

U istom razdoblju mjerne postaje su zabilježila i četiri značajna prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumpor dioksida u zraku od 350 µg/m3, a najviša zabilježena koncentracija iznosila je 600,09 µg/m3, .

Podatci o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu su alarmantni. Naime, prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, satna granična vrijednost H2S ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. Od 1. siječnja 2016. godine do danas, ta granična vrijednost u Slavonskom Brodu je prekoračena čak 216 puta.

Isti podatci za benzen i lebdeće čestice PM2,5 računaju se tek krajem godine obzirom da se i njihova prekoračenja graničnih vrijednosti gledaju na godišnjoj razini.