Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Mjerne postaje ponovno bilježe onečišćenje zraka lebdećim česticama

Objavljeno: 04. studenoga 2016.

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ovih dana ponovno bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica u zraku. Tako je 2. studenog 2016. godine dnevna koncentracija PM10 izmjerena na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 iznosila 69,235µg/m3. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku dnevna granična vrijednost iznosi 50µg/m3 i ona ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine. U razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do danas granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u Slavonskom Brodu je 33 puta.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda ponovno je uputio dopis nadležnom Ministarstvu kojim upozorava na stalna onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Od početka problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu do danas Gradska uprava Grada Slavonskog Broda je uputila ukupno 235 dopisa nadležnim tijelima RH.