Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Grad ponovno upozorava nadležno ministarstvo na probleme u radu mjernih postaja

Objavljeno: 26. rujna 2016.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ovog je tjedna ponovno dopisom upozorio Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu te Državni hidrometeorološki zavod na sada već učestali problem u radu mjernih postaja u Slavonskom Brodu koje ne mjere koncentracije pojedinih onečišćujućih tvari u zraku. Tako na mjernoj postaji Slavonski Brod- 2 od 24. rujna 2016. nema podataka za CO, H2S, SO2 te lebdeće čestice PM10, a posljednjih nekoliko mjeseci nisu dostupni niti podatci za benzen. Također, na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 od 19. rujna 2016. koncentracije svih onečišćujućih tvari se ne prikazuju svakog sata, već svaka 3-4 sata.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je od početka godine u više navrata dopisom upozorio Ministarstvo zaštite okoliša na problem rada mjernih postaja u Slavonskom Brodu. Tijekom posljednje četiri godine ministarstvu je poslano više od sto i sedamdeset dopisa vezanih uz problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu.