Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Od početka godine zabilježena čak 222 prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika

Objavljeno: 07. studenoga 2016.

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu i ovih dana bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti sumporovodika u zraku, čiji je najveći izvor dokazano Rafinerija nafte Brod. Tako je 4. studenog na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 najviša zabilježena satna koncentracija iznosila 20,285 µg/m3, a prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku granična satna vrijednost H2S u zraku je 7µg/m3.

Prema istoj uredbi satna granična vrijednost H2S ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. Od 1. siječnja 2016. godine do danas, ta granična vrijednost u Slavonskom Brodu je prekoračena čak 222 puta. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ponovno je uputio dopis nadležnom ministarstvu kojim upozorava na posljednje podatke o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.