Grad Slavonski Brod održao sastanak s predstavnicima Ministarstva turizma

Objavljeno: 29. studenoga 2019.

IMG 5452 resize

Jučer je gradonačelnik Mirko Duspara održao sastanak s Tončijem Glavinom, državnim tajnikom i Monikom Udovičić, pomoćnicom ministra u Ministarstvu turizma. Na sastanku je gradonačelnik informirao predstavnike Ministarstva turizma o načinu funkcioniranja turističke destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save" sa sjedištem u Slavonskom Brodu, u koju su se 2015. godine umrežila tri grada i 17 općina s područja Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije, koja gravitiraju rijeci Savi, kao i o zajedničkim projektima koji se realiziraju na razini Destinacije.

Početkom 2020. godine na razini Hrvatske turističke zajednice formirati će se Fond za udružene turističke zajednice/jedinice lokalne uprave iz kojeg će se moći povlačiti sredstva za zajedničke marketinške aktivnosti ovakvog tipa destinacija, pristupit će se zaključivanju novog sporazuma o suradnji i to prema smjernicama Ministarstva turizma, s kojima su predstavnici Ministarstva turizma upoznali gradonačelnika.

Po završetku sastanka, državni tajnik sastao se i s predstavnicima Turističkih zajednica/općina u Destinaciji koje će pristupiti potpisivanju novog sporazuma, sve u cilju boljeg pozicioniranja slavonske Posavine na turističkim tržištima.          

IMG_5447_resize.jpg IMG_5449_resize.jpg IMG_5452_resize.jpg

IMG_8536_resize.JPG IMG_8538_resize.JPG