Prijedlog liste prvenstva za dodjelu potpore studentima Grada Slavonskog Broda za akademsku godinu 2019./2020.

Objavljeno: 02. prosinca 2019.

gr uprava16

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinima i uvjetima pružanja potpore studentima Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije, br.16/09) i provedenog Natječaja za dodjelu potpore studentima Grada Slavonskog Broda, Komisija za odabir studenata Grada Slavonskog Broda, donosi:

ODLUKU O DODJELI POTPORE STUDENTIMA GRADA SLAVONSKOG BRODA

za god. 2019./2020.

Komisija za odabir studenata utvrdila je prijedlog liste prvenstva i donosi Odluku o dodjeli potpore studentima Grada Slavonskog Broda sukladno prijedlogu liste prvenstva za akademsku godinu 2019./2020. i to kako je prikazano u tablici u privitku. U slučaju jednakog broja bodova prednost ima student slabijeg imovinskog stanja. Grad je u akademskoj 2019./2020. godini odlučio dodijeliti potporu za 46 novih stipendista.

U sklopu uredbe o zaštiti osobnih podataka, GDPR, Grad Slavonski Brod neće dostavljati prikupljene osobne podatke putem prijava trećim osobama niti će ih slati izvan EU. Pristigle prijave su dobile kod (šifru).

Kandidatima su kodovi poslani na e-mail te molimo studente da provjere sve mape elektronske pošte.

Za sva dodatna pitanja molimo vas da kontaktirate 035-217-081

Privremena lista prvenstva (pdf)