Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda 

Sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 7/97., 16/01., 12/03., 2/08., 7/09, i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/16., 6/19.), članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17. i 98/19.) i članku 47. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Povjerenstva za bodovanje i sastavljanje liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, donosi 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu

Grada Slavonskog Broda 

Prilozi:

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale vijesti Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda 

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.