ZAKLJUČCI S 38.KOLEGIJA GRADONAČELNIKA SLAVONSKOG BRODA

Objavljeno: 20. svibnja 2010.
KOLEGIJ200510.jpgNa današnjem 38.Kolegiju gradonačelnika Slavonskog Broda usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2009. godinu, dana suglasnost za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja osoba po programu javnih radova i donijet niz odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja nakon provednih postupaka javne nabave.
U 2009. godini u kojoj je Grad uveo sustav Riznice ukupni prihodi i primici gradskog proračuna ostvareni su u iznosu od 200,848.117 kuna što čini 95,34 posto od godišnjeg plana. Istodobno, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su sa 197,822.598 kuna (93,9 posto plana) čime je Grad prošlu godinu ostvario s viškom prihoda i primitaka od 3,025.519 kuna. Racionalizacijom rashoda poslovanja nastojalo se osigurati što više novca za nastavak započetih ulaganja u kapitalne projekte od važnosti za grad i građane, u razvoj gospodarstva i izgradnju komunalne infrastrukture.
Dana je suglasnost za potpis ugovora za financiranje zapošljavanja druge skupine  osoba romske nacionalne manjine (8 zaposlenika) i nezaposlenih osoba više od tri godine (11 zaposlenika) kao i ugovor o sufinanciranju zapošljavanja nezaposlenih osoba preko godine dana (9 zaposlenika) po programu javnih radova „Uređenje okoliša i javnih površina na području Grada Slavonskog Broda u 2010. godini“ čiji su potpisnici Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Slavonski Brod i Komunalac.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za tiskarske usluge za potrebe Gradske uprave u 2010. godini odabrana je Tiskara TDA iz Donjih Andrijevaca s najnižom cijenom od 62.800 kuna plus pdv.
Za izradu i postavljanje nadstrešnica za autobusna stajališta najpovoljniju ponudu dala je tvrtka EUROMODUL iz Rijeke s ponuđenom cijenom od 98.100 kuna (plus pdv).
Najpovoljnijim ponuditeljem za izgradnju ugibališta i autobusnih stajališta ocijenjen je CESTAR iz Slavonskog Broda s ponuđenom cijenom od 106.155 kuna (plus pdv).
Za izvođenje radova na adaptaciji zgrade OŠ Đuro Pilar Brodsko Vinogorje najpovoljniju ponudu dala je tvrtka Ukras iz Osijeka s ponuđenom cijenom od 92.478 kuna, a za zamjenu vanjske stolarije u Područnoj školi Mali Pariz OŠ A.Mihanović Plastomet iz Osijeka s ponuđenom cijenom od 119.400 kuna.
Lav Studio iz Pule dao je najpovoljniju ponudu za nabavu opreme za potrebe Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić s ponuđenom cijenom od 99.479 kuna.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za zakup gradskog poslovnog prostora u objektu gradskog WC-a površine 30 kvadrata izabran je pekarski obrt Mrvica s ponuđenom zakupninom od 1.700 kuna mjesečno.
Kolegij gradonačelnika dao je suglasnost za zasnivanje prava služnosti za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava iz IPA projekta na dvije čestice u katastarskoj općini Podvinje.
Prihvaćena je zamolba Oldtimer kluba Slavonski Brod za pokroviteljstvo 6.Međunarodnog promotivnog oldtimer susreta 13.lipnja sa 5.000 kuna.