OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA U 2012.GODINI

Objavljeno: 30. rujna 2011.

Grb Slavonskog Broda.jpgROK ZA PRIJAVE 1.STUDENOGA 2011.
Pozivamo udruge građana koje djeluju na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje projekata/ programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2012. godini.
Natječaj je objavljen na web-stranici Grada (u rubrici Natječaji) i otvoren do 1. studenoga 2011.godine.
Prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:
Grad Slavonski Brod,
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod, s naznakom „ Natječaj za financiranje udruga građana“.

Područja financiranja su: Ljudska i manjinska prava, Demokratizacija i razvoj civilnog društva, Stvaralaštvo mladih, Socijalna i psihosocijalna zaštita građana, Zaštita zdravlja građana, Udruge proistekle iz Domovinskog rata.

U prilogu: