51. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA

Objavljeno: 27. studenoga 2008.
Dana 28.11.2008. sazvana je 51. sjednica Gradskog poglavarstva. Pogledajte dnevni red...

51. sjednica

Održana 28.11.2008 12:00:00, Slavonski Brod Vukovarska 1

 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 50 sjednice Gradskog poglavarstva održane 21 studenoga 2008 godine

     • Prilog 1 

  

2. Usvajanje dnevnog reda 51 sjednice Gradskog poglavarstva 

 

3.  Nacrt Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji Grada Slavonskog Broda i gradova u RH i u inozemstvu

 

     • Prilog 1 

     • Prilog 2 

     • Prilog 3 

 

4. Nacrt Odluke o uvjetima i mjerilima za postavljanje kioska, pokretnih naprava i urbanog mobilijara na području Grada Slavonskog Broda

 

5. Suglasnost za sklapanje ugovora za izradu PUP-a Brodski Varoš jug-Budainka

 

6. Suglasnost za početak otvorenog postupka javne nabave za uređenje Spomen doma Dragutin Tadijanović

 

7. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine za pečenje i prodaju plodina, prodaju sladoleda i balona

     • Prilog 1

 

8. Suglasnost za davanje na korištenje vatrogasnih vozila Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Sibinj i Nova Gradiška

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

9. Suglasnost za imenovanje Odbora za zaštitu na radu

     • Prilog 1

 

10. Suglasnost za postavljanje antene i prateće opreme tvrtke Vip net doo na krovište Vatrogasnog doma

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

11. Suglasnost za otpis i prodaju vatrogasnog vozila TAM 190 T15

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

12. Zahtjev za obročnom otplatom štete za oštećenje rampe na ulazu u Tvrđavu

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

13. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela, službi i ureda Grada Slavosnkog Broda 

     • Prilog 1

 

14. Raspisivanje natječaja za prodaju kč br 3340/DIO, ko Brodski Varoš

     • Prilog 1

     • Prilog 2

     • Prilog 3 

 

15. Zasnivanje prava služnosti na kč br 2037/2, k o Brod u korist Vodovoda, a u svrhu prolaska kolektorske trase

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

16. Zamolba Sonje Vukajlić za postavljanja ljetne terase na lokaciji Marinci

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

17. Prijedlog za dodjelu stana u najam za Vesnu Gajger

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

18. Suglasnost Niki Grubišić i Tatjani Kutuzović za priznanje prava vlasništva u ispravnom postupku

     • Prilog 1

     • Prilog 2 

 

19. Prijedlog Ugovora o djelu za obavljanje poslova domara u Mjesnom odboru Brodsko Vinogorje

     • Prilog 1

     • Prilog 2