Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUG-a Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna GUP-a grada Slavonskog Broda

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15), članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17)  i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 06/09 i 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda broj 04/12, 05/12, 06/13 i 05/14) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda

 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale vijesti Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUG-a Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna GUP-a grada Slavonskog Broda

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.