Završni radovi na rekonstruciji sustava grijanja u OŠ „Hugo Badalić"

Objavljeno: 18. rujna 2018.

badalic

Nastavljaju se ulaganja u gradske osnovne škole na području Slavonskog Broda. Tako se u sklopu planiranih radova na energetskoj obnovi, rekonstrukcija sustava grijanja u Osnovnoj školi „Hugo Badalić" privodi kraju.

Projektom su izvedeni predviđeni radovi na kompletnoj rekonstrukciji kotlovnice ove gradske osnovne škole, što je uključivalo građevinske radove, te potrebne strojarske i elektro instalacije. Prilikom planiranih radova na kotlovnici mijenja se i energent, odnosno umjesto lož ulja u uporabi će biti prirodni plin. Uz rekonstrukciju kotlovnice predviđeni su i radovi na instalaciji novog sustava za pripremu potrošne tople vode. Procijenjena vrijednost projekta rekonstrukcije sustava grijanja je 950.000,00 kuna.

Podsjetimo da je u planu još energetska obnova dviju osnovnih gradskih škola. Naime, Grad Slavonski Brod je prijavio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, projekt energetske obnove OŠ „Antun Mihanović“ za koju će Odlukom o financiranju energetske obnove zgrade škole Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobiti najviši iznos bespovratnih sredstava od 6.110.785,18 kuna.

U okviru istog poziva, još jedna gradska osnovna škola će kroz energetsku obnovu dobiti primjerenije i kvalitetnije uvjete boravka, odgoja i obrazovanja za sve učenike, učitelje i sve djelatnike, a to je Osnovna škola „Blaž Tadijanović.“ Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Odluku o financiranju energetske obnove zgrade škole u najvišem iznosu bespovratnih sredstava od 3.901.572,22 kune.

IMG_2803.JPG IMG_2805.JPG IMG_2808.JPG

IMG_2810.JPG IMG_2824.JPG IMG_2830.JPG