Obavijest o otpisu duga fizičkim osobama

Objavljeno: 19. rujna 2018.

gradska uprava cvijece

Na temelju Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (čl.10. stavak 3., Narodne novine, broj: 62/2018), Grad Slavonski Brod obavještava dužnike da će samostalno izvršiti otpis duga fizičkim osobama koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine, a nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi dospjelog duga.

Upravni odjel za financije i računovodstvo će nakon izvršene analize dokumentacije koja se odnosi na vrstu i visinu dugovanja dužnika, utvrditi  dužnike i dugove koji se mogu otpisati i prijedlog za donošenje zasebne odluke o otpisu.

U roku od 60 dana od ove obavijesti Grad Slavonski Brod će izvršiti otpis duga temeljem odluke i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe, odnosno poduzeti odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate dospjelog duga. Isto tako, Grad Slavonski Brod će obavijestiti dužnike o izvršenom otpisu dospjelog duga bez odgode.