Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 25. siječnja 2019.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća saziva se sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18. i 12/18.) radi donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Naime, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, objavljenim u Narodnim novinama br. 106/18 dana 30. studenog 2018. godine, na isti dan kada je održana posljednja sjednica Gradskog vijeća,  propisano je da će se, ukoliko predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ne donesu Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, primjenjivati odredbe Zakona kojima se paušalni porez određuje u iznosu od 750,00 kuna. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, a rok za donošenje Odluke je 31. siječnja 2019. godine. Ukoliko se ne donese predmetna Odluka, primjenjivati će se paušalni porez u iznosu od 750,00 kuna.

Kako bi se maksimalno rasteretilo porezne obveznike, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda, da visinu paušalnog poreza odredi u iznosu od 150,00 kuna po krevetu,  smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području grada Slavonskog Broda.

Obzirom na kratke rokove za donošenje i stupanje na snagu predmetne Odluke, a i cilju maksimalnog rasterećenja poreznih obveznika, sazvana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća.

Sjednica je zakazana za Ponedjeljak, 28.1.2019. u 14:00 sati, Vukovarska 1

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj