Gradu odobreno gotovo 600.000,00 kuna bespovratnih sredstava za izgradnju trećeg reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 01. travnja 2019.

deponijavijus

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je odluku o financiranju projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Slavonskom Brodu“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1-Smanjena količina otpad koji se odlaže na odlagališta. Stopa sufinanciranja iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalnih 85 posto, odnosno 593.698,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 698.468,88 kuna, a preostali dio sredstava financira se iz gradskog proračuna. 

Grad Slavonski Brod već godinama provodi projekte i aktivnosti koji imaju za cilj usklađenje sa zakonskim propisima i normama na području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Tako je tijekom posljednjih godina na području Slavonskog Broda proveden projekt sanacije odlagališta otpada Vijuš, koji se odvijao u tri faze te su izgrađena dva reciklažna dvorišta. Svakako treba istaknuti da su građanima dostupne sve informacije o vrsti otpada koju tamo mogu odlagati, vodiči za postupanje s otpadom te sve ostale korisne informacije vezane uz rad reciklažnih dvorišta. Tijekom posljednjih nekoliko godina nabavljena su i nova komunalna vozila, radni strojevi, spremnici za otpad te oprema za čipiranje spremnika. TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod radi i na čipiranju spremnika na području grada i uspostavljanju evidencije koja će sadržavati podatke o korisniku usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

Građanima s područja Slavonskog Broda omogućena je primarna selekcija otpada u domaćinstvima pomoću posebnih spremnika za odlaganje papira te posebnih vrećica za odvajanje otpadnog stakla i plastike. Na području grada postavljeno je i ukupno 115 zelenih otoka za stambene zgrade sa po jednim spremnikom za papir, plastiku, staklo, metal i miješani komunalni otpad. Na užem području grada postavljeni su i spremnici za tekstil, a u sklopu pilot projekta građanima u kućanstvima s područja najvećeg gradskog mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“ podijeljeno je i 2.300 spremnika za biootpad. Također, svake godine na području čitavog grada provodi se i akcija prikupljanja glomaznog otpada bez naknade.

Kada je riječ o budućim projektima s ovog područja, uz ranije treće reciklažno dvorište, planirana je i izgradnja sortirnice te kompostane. Dio sredstava za ove projekte bit će osiguran iz gradskog proračuna , a dio iz fondova preko javnih poziva za dodjelu sredstava.Svakako treba istaknuti i da je Grad ranije aplicirao na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o ukupno 27.897 kanti za odlaganje biotopada, papira i kartona te plastike kojima ćemo omogućiti primarnu selekciju otpada u svakom kućanstvu. Potpisan je ugovor sa Fondom o sufinanciranju ovog projekta, a u tijeku je postupak objedinjene javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave kojima je odobreno sufinanciranje nabave ovakve nove komunalne opreme. Realizacija projekta je planirana tijekom ove godine.