Nastavlja se provođenje redovne deratizacije na području grada

Objavljeno: 20. svibnja 2019.

Grad Slavonski Brod ovim putem obavještava građane da se nastavlja provođenje deratizacije javnih zelenih površina, obala vodotokova, kanalizacijske mreže te kuća i stanova na području Slavonskog Broda. U 5. tjednu deratizacija će se obaviti prema slijedećem rasporedu:


20.05.2019. 
NASELJE ZRINSKI FRANKOPAN
Vinkovačkih žrtava (dio), C. Zuzorić, B. Matić, Svetog Antuna(dio), F. Đorđića, Š. Mančetića, J. Klovića, V. Vidrića, Della Belle, A. Popovića, N. Nalješkovića, P. R. Vitezovića, J. Palmotićeva,. A. Kanižića, Fra L. Maruna, I. Lucića, P. Katančića, F. Krežme, J. Habledića
Kanalizacijska mreža (šahtovi)

21.05.2019. 
PODRUČJE: MALI PARIZ
E. Kumičića, Diljska, Fra L. Ibrišimovića, M. Topalović, Lj. Jonkea,
D. Cesarić, I. Cankara, A. G. Matoša, V. Klaića, V. Bacha, E. Kvaternika, M. Držića, J. Tomića, J. Užarevića, M. Budaka, D. Demetra, Fra G. Martića
Kanalizacijska mreža (šahtovi)

22.05.2019 
PODRUČJE: KOLONIJA
T. Ujevića, M. Kerdića, B. Adžića, V. Filakovca, I. Domca, P. Radića, J. Gotovca, M. Pavlinovića, K. Adžića, M. Stojanovića, B. Šuleka, Radnička, Fra M. Jajića, V. Babukića, Bosutska, Koranska, Kupska, Dravska, Dunavska, Braće Keve, Fra G. Novaka
ZELENE POVRŠINE:NASELJE Jelas, naselje A. Hebranga
Kanalizacijska mreža (šahtovi)

23.05.2019. 
PODRUČJE: KOLONIJA
A.Stepinca, M. V. Ilirika, Dubrovačka, Ninska, Lj. Posavskog, M. Ujevića, I. Antunovića, Vinogradska, I. Belostenca, B. Kašića, A. B. Šimića
Zelene površine: Naselje Kolonija
Kanalizacijska mreža (šahtovi)

24.05.2019. 
PODRUČJE: MIKRORAJON
B.Milanovića, P. Hektorovića, F. Marinića, F. Supila, J. Dobrile, I. Meštrovića, A. Barca, K. Frankopana, J. Kaštelana, P. Štoosa, A. Kovačića, Marije J. Zagorke, L. Mandića, J. Dalmatinca, J. Draškovića, D. Šimunovića, F. Jukića, B. Livadića, F. Mažuranića, M. Bogovića, S. Vraza
Kanalizacijska mreža (šahtovi)