Planovi na javnom uvidu

Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda

Objavljeno: 03. svibnja 2019.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda zajedno sa Strateškom studijom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda te Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana(GUP-a) grada Slavonskog Broda u jedinstvenom postupku objavljena je dana 21. ožujka 2019. godine u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te na mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda, sukladno odredbama članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17).

Prijedlog navedenog plana i studije izlaže se na javni uvid na oglasnoj ploči, odnosno u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1, na mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda te u informacijskom sustavu, s početkom od 06. svibnja 2019. godine, u trajanju od 30 dana, a sukladno članku 98. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17).

Javno izlaganje o Prijedlogu navedenog plana i studije održat će se dana 29. svibnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1 (1. kat).

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda sadrži tekstualni i grafički dio plana, obrazloženje plana i sažetak za javnost:

I. Tekstualni dio:

II. Grafički dio:


III. Obrazloženje:

IV. Sažetak za javnost:

Strateška studija Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda te Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana(GUP-a) grada Slavonskog Broda u jedinstvenom postupku sadrži: