Savjet mladih Grada Slavonskog Broda

Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

SAVJET MLADIH
GRADA  SLAVONSKOG BRODA
KLASA: 021-01/14-01/8
URBROJ: 2178/01-07-14-31
Slavonski Brod, 30. lipnja 2014. godine


Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda (""Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 2/14.) i članka 3. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/08.), na svojoj Konstituirajućoj sjednici održanoj dana 30. lipnja 2014. godine donosi


ODLUKU
o izboru predsjednice Savjeta mladih
Grada Slavonskog Broda

I.

Izabire se Vesna Zlatarević za predsjednicu Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".


Predsjednik Gradskog vijeća
Davor Gruber, mag.pharm.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Savjet mladih grada Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.