Servis 48 sati

Nepreglednost na promet

Objavljeno: 18. travnja 2011.

U ulici Majke Terezije na broju 67 sa jedne strane zasađena su dva bora do ulice a sa druge živica do samog kolnika tako da na broju 65 pri izlazku autom iz dvorišta nemam nikakav pregled na ulicu.

Odgovor:

Vlasniku objekta na kbr. 67 u ulici Majke Tereze izdan je nalog za orezivanje i uklanjanje dijela živice kako bi se osigurala preglednost pri izlasku na prometnicu.

UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif