Servis 48 sati

Orezivaje forzicije u Naselju A.Hebrang

Objavljeno: 21. rujna 2011.

Proteklih godina, prije početka školske godine, Komunalac bi orezao 2 grma forzicije koji zaklanjaju pješački prijelaz za učenike koji pohađaju osnovnu školu "Dragutina Tadijanovića" u naselju A.Hebranga. Ove godine to nije učinjeno, tako da vozači koji dolaze sa sjeverne strane bloka broj 5 i skreću udesno prema školi, ne mogu vidjeti niti pješački prijelaz niti učenike koji se po njemu kreću. Hitno bi trebalo, ne orezati već izvaditi s korijenjem ova dva grma i tako trajno ukloniti ovu opasnu zapreku koja može ugroziti nečiji mladi život.

Odgovor: 23.09.2011.:
Komunalac će izvršiti orezivanje danas do kraja radnog vremena.

Komunalac d.o.o. Slavonski Brod

 Rijesen.gif