Servis 48 sati

Oštećen kolnik u Ulici dr. Andrije Štampara

Objavljeno: 26. listopada 2015.

U Ulici dr. Andrije Štampara između kbr. 59 i 61 uništena je pješačka staza u širini kolnog ulaza (nema betona ni asfalta). Kada pada kiša na istom mjestu stvori se velika lokva vode koju je potrebno obilaziti. Kada će se navedeno oštećenje pješačke staze otkloniti?

ODGOVOR: 28.10.2015.


Poštovani,
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo uputio je nalog izvođaču radova na održavanju gradskih cesta, kojim je zatražena sanacija oštećenja koje navodite u Vašem upitu. Molimo Vas za još malo strpljenja i razumijevanja, a oštećenje će biti uklonjeno u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Rijesen