Servis 48 sati

Uklanjanje vozila sa zelene površine u Ulici Frana Supila

Objavljeno: 30. prosinca 2017.

Poštovani,
Molimo Vas da naložite vlasniku da makne kamp kućicu koju je parkirao na livadi koja se nalazi ispred zgrada u Supilovoj, na kraju ulice Ivana Meštrovića.
Livada je inače i požarni put, a kućica svojim stajanjem devastira zelenu površinu i nije joj mjesto na livadi ispred stambene zgrade. Zahvaljujemo.

ODGOVOR: 29.12.2017.

Poštovani,

Uputili smo komunalnog redara na lokaciju kako bi dobili službenu zabilješku nakon čega će se utvrditi daljnje postupanje.

Lijep pozdrav

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Rijesen