Ugovori i javna nabava

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITOG VOZILA,
broj objave: 2020/S 0F2-0002085.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: PROVOĐENJE MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2020. GODINI ZA POTREBE GRADA SLAVONSKOG BRODA I TD KOMUNALAC D.O.O.,
broj objave: 2020/S 0F2-0000920.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv"
za postupak: POŠTANSKE USLUGE ZA POTREBE GRADA SLAVONSKOG BRODA, TD VODOVOD d.o.o. I TD KOMUNALAC d.o.o.,
broj objave: 2020/S F21-0000060.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv"
za postupak: ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE I PATROLNE OPHODNJE ZA POTREBE GRADA SLAVONSKOG BRODA, KORISNIKA RIZNICE, TD VODOVOD d.o.o. I TD KOMUNALAC d.o.o.,
broj objave: 2020/S F21-0000069.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,
broj objave: 2019/S 0F2-0050782.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2019/S 0F2-0045159.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA MOBILNIH KUĆICA U SKLOPU PROJEKTA UREĐENJA GRADSKOG ODMARALIŠTA - KAMP KORČULA,
broj objave: 2019/S 0F2-0044378.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: RADOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE I UREĐAJA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2019/S 0F2-0043193.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA MODERNIZACIJE KOLNIKA CESTE U ULICI TADIJE SMIČIKLASA DIONICA 1 OD ŽELJEZNIČKE ULICE DO MOSTARSKE ULICE U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0039482.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA MODERNIZACIJE KOLNIKA CESTE U DIJELU BRANIMIROVE ULICE U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0039483.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: REKONSTRUKCIJA KUĆE BRLIĆ,
broj objave: 2019/S 0F2-0036690.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ – PRIVOĐENJE NAMJENI DIJELA PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI „VIJUŠ“ U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0036633.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: GRADNJA PUNIONICE VOZILA NA ELEKTRIČNU ENERGIJU U GRADU SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0035887.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0035127.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZRADA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROJEKT „PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI UP SLAVONSKI BROD“,
broj objave: 2019/S 0F2-0033164.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KUĆE BRLIĆ,
broj objave: 2019/S 0F2-0031005.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ – PRIVOĐENJE NAMJENI DIJELA PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI „VIJUŠ“ U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0028962.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA PEKARSKIH PROIZVODA ZA KORISNIKE RIZNICE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2019/S 0F2-0028543.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BJELIŠ (dio k.č.br. 6980-27, k.č.br. 6980-28 i k.č.br. 6980-19 k.o.Slavonski Brod),
broj objave: 2019/S 0F2-0025878.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA U VODOVODNOJ ULICI NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2019/S 0F2-0018638.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ – PRIVOĐENJE NAMJENI DIJELA PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI „VIJUŠ“ U SLAVONSKOM BRODU
broj objave: 2019/S 0F2-0018303.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: IZGRADNJA MJESNOG DOMA U NASELJU KOLONIJA K.Č.BR. 96-2 I 95-25 K.O. SLAVONSKI BROD
broj objave: 2019/S 0F2-0018277.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OŠ VLADIMIR NAZOR NA ADRESI FRANJE MARINIĆA 9, SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0017459.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA SCENSKE OPREME I PROJEKTORA ZA KKD, IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0014576.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZRADA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI UP SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0011383.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE BLAŽ TADIJANOVIĆ NA ADRESI PODVINJSKA 25, SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0010041.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA MJESNOG DOMA U NASELJU KOLONIJA K.Č.BR. 96-2 I 95-25 K.O. SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0009539.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OŠ HUGO BADALIĆ, PŠ JELAS, NA ADRESI FRANJE KUHAČA 23, SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0008582.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: OPREMANJE PODRUČNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA U RUŠČICI,
broj objave: 2019/S 0F2-0008148.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA ISTOČNE TRIBINE STADIONA NA SAVI NA k.č.br. 4268 k.o. SLAVONSKI BROD ( I. faza),
broj objave: 2019/S 0F2-0005793.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE BOGOSLAV ŠULEK U SLAVONSKOM BRODU,
broj objave: 2019/S 0F2-0004703.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: PROVOĐENJE DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2019. GODINI,
broj objave: 2019/S 0F2-0002498.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OŠ ANTUN MIHANOVIĆ NA ADRESI ANTUNA MIHANOVIĆA 35, SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2019/S 0F2-0001668.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,
broj objave: 2019/S 0F2-0000145.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I TOALETNIH UBRUSA ZA KORISNIKE RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0036437.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE SJEVERNOG DIJELA ZAPADNOG KAVALIRA TVRĐAVE BROD U SLAVONSKOM BRODU, KAO BROWNFIELD PODRUČJA, ZA PROSTO KUĆE TAMBURE - SLAVONSKA NOTNA BAJKA,
broj objave: 2018/S 0F2-0036440.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA UREDSKIH POTREPŠTINA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0036179.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA VOĆA I POVRĆA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0035229.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA NAPITAKA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0034472.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE I KORISNIKA RIZNICE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0034473.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0033998.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA MESA I MESNIH PRERAĐEVINA ZA POTREBE OŠ MILAN AMRUŠ I DJEČJIH VRTIĆA GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0033029.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA ENERGENATA - LOŽIVOG ULJA I GORIVA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA, TD KOMUNALAC D.O.O. I TD VODOVOD D.O.O.,
broj objave: 2018/S 0F2-0032871.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZAPADNOG KAVALIRA TVRĐAVE BROD U SLAVONSKOM BRODU, KAO BROWNFIELD PODRUČJA, ZA PROSTOR KUĆE TAMBURE - SLAVONSKA NOTNA BAJKA,
broj objave: 2018/S 0F2-0031395.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA NAMJEŠTAJA U SVIM OBJEKTIMA U SASTAVU USTANOVE DJEČJI VRTIĆ „IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ“ SLAVONSKI BROD,
broj objave: 2018/S 0F2-0027688.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA GRADSKIH STANOVA ZA MLADE – Zgrada C (k.č.br. 5853-34 k.o. Slavonski Brod) i Zgrada D (k.č. br.5853-33 k.o. Slavonski Brod) NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0026844.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE OŠ BOGOSLAV ŠULEK,
broj objave: 2018/S 0F2-0026856.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Objava 2018/S 0F2-0026307 objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2018/S 187-421973 s datumom objave 28.09.2018.

Vrsta dokumenta: Obavijest o nadmetanju
Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
Postupak: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Nabava osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu Projekta „Zaposlena“ – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda,
broj objave: 2018/S 0F2-0026252.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ULICI AUGUSTINA KAŽOTIĆA (k.č.br.5700-5 i 6233 k.o. Slavonski Brod),
broj objave: 2018/S 0F2-0022439.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE OŠ BOGOSLAV ŠULEK, 
broj objave: 2018/S 0F2-0020951.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: IZGRADNJA GRADSKIH STANOVA ZA MLADE – Zgrada C (k.č.br. 5853 34 k.o. Slavonski Brod) i Zgrada D (k.č. br.5853 33 k.o. Slavonski Brod) NA PODRUčJU GRADA SLAVONSKOG BRODA, 
broj objave: 2018/S 0F2-0020935.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Pekarski proizvodi za potrebe korisnika Riznice Grada Slavonskog Broda,
broj objave: 2018/S 0F2-0019673.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdjeNaručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA KOLNIKA CESTA, PJEŠAČKIH STAZA I OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0018267.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA I UGRADNJA DJEČJIH IGRALA,
broj objave: 2018/S 0F2-0017922.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ULICI AUGUSTINA KAŽOTIĆA (k.č.br.5700-5 i 6233 k.o. Slavonski Brod),
broj objave: 2018/S 0F2-0016860.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA I PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE U OSNOVNOJ ŠKOLI HUGO BADALIĆ NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0015418.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA U VODOVODNOJ ULICI NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0014083.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNIKA I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI ČAPLJA IV I LIVADE I I II NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0013344.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE I PJEŠAČKE STAZE U ULICI SV. LOVRE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0012576.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZGRADNJA KOLNIKA CESTA, PJEŠAČKIH STAZA I OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0011495.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PARKIRALIŠTA I PJEŠAČKIH STAZA U 2018. GODINI NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0011506.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE, NOGOSTUPA I JAVNE RASVJETE TE IZGRADNJI BICIKLISTIČKE STAZE U ZAGREBAČKOJ ULICI NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0010653.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdjeNaručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I MODERNIZACIJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0007175.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA VATROGASNOG VOZILA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA,
broj objave: 2018/S 0F2-0006309.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Pekarski proizvodi za potrebe korisnika Riznice Grada Slavonskog Broda,
broj objave: 2018/S 0F2-0003799.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BJELIŠ,
broj objave: 2018/S 0F2-0003176.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA SLAVONSKOG BRODA,
broj objave: 2018/S 0F2-0000785.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini za potrebe Grada Slavonskog Broda i TD Komunalac d.o.o.,
broj objave: 2018/S 0F2-0000910.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv"
za postupak: POŠTANSKE USLUGE ZA POTREBE GRADA SLAVONSKOG BRODA, TD VODOVOD d.o.o. I TD KOMUNALAC d.o.o.,
broj objave: 2017/S F21-0019591

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv"
za postupak: ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE I PATROLNE OPHODNJE ZA POTREBE GRADA SLAVONSKOG BRODA, KORISNIKA RIZNICE, TD VODOVOD d.o.o. I KOMUNALAC d.o.o.
broj objave: 2017/S F21-0018806

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD

je objavio " Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga "
za postupak: Obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda
broj objave: 2017/S 01K-0016503

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: 
GRAD SLAVONSKI BROD

je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: NABAVA KAMIONA AUTOPODIZAČA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA ZA POTREBE TD KOMUNALAC D.O.O SLAVONSKI BROD
broj objave: 2017/S 0F2-0015654.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: NABAVA VATROGASNOG VOZILA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA
broj objave: 2017/S 0F2-0013828.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića "Maslačak" u Slavonskom Brodu
broj objave: 2017/S 0F2-0013050.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića "Trnoružica" u Slavonskom Brodu
broj objave: 2017/S 0F2-0013042.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: SANACIJA OPASNIH MJESTA- OSIGURANJE SVJETLOSNO PROMETNE SIGNALIZACIJE NA 13 LOKACIJA U SLAVONSKOM BRODU I OKOLICI,
broj objave: 2017/S 0F2-0011473

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Izgradnja ceste u Omiškoj ulici
broj objave: 2017/S 0F2-001123

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BJELIŠ NA K.Č. BR. 6980-23 K.O. SLAVONSKI BROD
broj objave: 2017/S 0F2-0009653

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Izgradnja malonogometnog igrališta na umjetnoj podlozi na k.č.br. 393-4 i 393-1 k.o. Slavonski Brod
broj objave: 2017/S 0F2-0006913

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: II. FAZA IZGRADNJE GRADSKIH STANOVA ZA MLADE
broj objave: 2017/S 0F2-0005832

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u gradu Slavonskom Brodu
broj objave: 2017/S 0F2-0003819

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Opremanje dječjeg vrtića u naselju Budainka i opremanje dvodijelne školsko-sportske dvorane OŠ Hugo Badalić-Područna škola na Jelasu,
broj objave: 2017/S 0F2-0002630.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Nabava pekarskih proizvoda za potrebe korisnika Riznice Grada Slavonskog Broda,
broj objave: 2017/S 0F2-0002549.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Izgradnja cesta i pješačkih staza na području grada Slavonskog Broda-faza I.,
broj objave: 2017/S 0F2-0001850

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Izgradnja sportskog dječjeg vrtića „Sokol“
broj objave: 2017/S 0F2-0000621

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Slavonskog Broda u 2017. godini za potrebe Grada Slavonskog Broda i TD Komunalac d.o.o.
broj objave: 2016/S 002-0027747

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava uredskih potrepština za potrebe korisnika riznice i gradske uprave Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0027515

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava sredstava za čišćenje i toaletnih ubrusa za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0027524

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava mliječnih proizvoda za potrebe Gradske uprave i korisnika Riznice Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0027059

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Brod
broj objave: 2016/S 002-0027110

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava napitaka za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0027075

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava voća i povrća za potrebe OŠ Milan Amruš i dječjih vrtića Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0026912

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava mesa i mesnih prerađevina za potrebe dječjih vrtića Grada Slavonskog Broda i OŠ “Milan Amruš“
broj objave: 2016/S 002-0026902

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava energenata - loživog ulja i goriva za potrebe korisnika riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, TD Komunalac i TD Vodovod
broj objave: 2016/S 002-0026797

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Opskrba električnom energijom
broj objave: 2016/S 002-0026454

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja zgrade Kajak kanu kluba
broj objave: 2016/S 002-0024497

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Povećanje energetske učinkovitosti dječjeg vrtića Pčelica u Slavonskom Brodu
broj objave: 2016/S 002-0022927

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: IZGRADNJA GRADSKIH STANOVA ZA MLADE
broj objave: 2016/S 002-0022803

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja zgrade Kajak kanu kluba
broj objave: 2016/S 002-0021603

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Slavonskog Broda, TD Komunalac d.o.o. i TD Vodovod d.o.o.
broj objave: 2016/S 002-0020595

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: II.FAZA IZGRADNJE NK GRANIČAR
broj objave: 2016/S 002-0020123

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja zgrade Kajak kanu kluba
broj objave: 2016/S 002-0017761

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Dodatna ulaganja u izgradnju cesta na području grada Slavonskog Broda,
broj objave: 2016/S 002-0017512

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava scenske opreme za potrebe Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić
broj objave: 2016/S 002-0015677

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja zgrade mjesnog doma u Mjesnom odboru Ante Starčević
broj objave: 2016/S 002-0011763

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta, pješačkih i biciklističkih staza u gradu Slavonskom Brodu
broj objave: 2016/S 002-0008967

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Budainka
broj objave: 2016/S 002-0008829

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja zgrade mjesnog doma u Mjesnom odboru Ante Starčević
broj objave: 2016/S 002-0008826

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja cesta na području grada Slavonskog Broda
broj objave: 2016/S 002-0008461

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Dogradnja dvodijelne školsko-sportske dvorane OŠ Hugo Badalić-PŠ Jelas

broj objave: 2016/S 002-0003976

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u Gradu Slavonskom Brodu-energetski učinkovita javna rasvjeta

broj objave: 2016/S 002-0003052

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Nabava pekarskih proizvoda za potrebe korisnika Riznice Grada Slavonskog Broda

broj objave: 2016/S 002-0002314
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini za potrebe Grada Slavonskog Broda i TD Komunalac d.o.o.

Broj objave: 2016/S 002-0001685

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata razvitka i obnove komunalne infrastrukture u iznosu 20.000.000,00 kuna

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Broj objave: 2016/S 002-0001138


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava novog komunalnog vozila putem financijskog leasinga

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Prijevoz učenika osnovnih škola Grada Slavonskog Broda
broj objave: 2015/S 002-0029750

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava, ugradnja i instalacija opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada
broj objave:  2015/S 002-0026300

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava komunalne opreme-kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada
broj objave:  2015/S 002-0026299

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


 

Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Povećanje energetske učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića Radost u Slavonskom Brodu
broj objave: 2015/S 002-0025739

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Povećanje energetske učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića Seka i braco u Slavonskom Brodu
broj objave: 2015/S 002-0025735

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja NK Graničar-faza 1.1.
broj objave: 2015/S 002-0025605

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.br. 5708/1
broj objave: 2015/S 002-0024268

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č.br. 351/1
broj objave: 2015/S 002-0024257

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u gradu Slavonskom Brodu
broj objave: 2015/S 002-0023497

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školskog kompleksa OŠ Milan Amruš u Slavonskom Brodu
broj objave: 2015/S 002-0023519

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Rekonstrukcija i plinifikacija uljne kotlovnice i rekonstrukcija toplovodnog razvoda te ugradnja IC grijalica u sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimir Nazora
broj objave: 2015/S 002-0023264

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Poštanske usluge za potrebe Grada Slavonskog Broda, TD Komunalac d.o.o. i TD Vodovod d.o.o.
broj objave: 2015/S 002-0022820

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja NK Graničar-faza 1.1.
broj objave: 2015/S 002-0022395

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Rekonstrukcija i plinifikacija uljne kotlovnice i rekonstrukcija toplovodnog razvoda u OŠ B.Šulek
broj objave: 2015/S 002-0022184

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Nabava i uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
broj objave: 2015/S 002-0020832

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Opremanje OŠ Đuro Pilar
broj objave: 2015/S 002-0016895

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Opremanje dječjeg vrtića Zrinski Frankopan
broj objave: 2015/S 002-0016922

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje 


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Izgradnja cesta u Gradu Slavonskom Brodu
broj objave: 2015/S 002-0014566

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: Grad Slavonski Brod
je objavio: „Poziv na nadmetanje“
za postupak: Zamjena postojećih semaforskih lanterni na području Grada Slavonskog Broda energetski učinkovitim LED-lanternama
broj objave: 2015/S 002-0010030

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Građevinsko-obrtnički radovi obnove pročelja kuće Brlićevih,
broj objave: 2014/S 002-0029289.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


 Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u gradu Slavonskom Brodu,
broj objave: 2014/S 002-0026795.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga,
broj objave: 2014/S 002-0023427.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: IV.FAZA RADOVA NA IZGRADNJI OSNOVNE ŠKOLE BOGOSLAV ŠULEK,
broj objave: 2014/S 002-0022676.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava spremnika za prikupljanje otpada,
broj objave: 2014/S 002-0022080.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Naručitelj: GRAD SLAVONSKI BROD
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Modernizacija i izgradnja nerazvrstanih cesta i izgradnja i rekonstrukcija pješačkih i biciklističkih staza u gradu Slavonskom Brodu,
broj objave: 2014/S 002-0022510.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Ugovori i javna nabava JAVNA NABAVA Javna nabava Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.