Ustanova za gospodarenje sportskim objektima - Informacije

Poziv na provjeru poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama

Sukladno članku 19.i  20. Statuta Ustanove za gospodarenjem športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove  raspisalo je oglas objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Slavonski Brod dana 14. 4. 2014. godine 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 SEKTOR ODRŽAVANJA
a) – radnik specijalista na održavanju – odgovorna osoba
 - 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Opis poslova radnog  mjesta ( Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta )
a) uz odgovornost izvodi rekonstrukciju i saniranje svih instalacija i ostalih dijelova športskog objekta u okviru svoje specijalnosti, vrši stručni nadzor i kontrolu korištenja infrastrukture na športskim objektima, vrši povremene i godišnje preglede športskih objekata i daje prijedlog njihovih saniranja, učestvuje u realizaciji Programa održavanja športskih objekata, ovisno o potrebi posla angažira se po nalogu Rukovoditelja na druge poslove unutar Ustanove.


TESTIRANJE KANDIDATA
Provjera poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama.

Provjera poznavanja stranog jezika u struci putem intervjua, organizacijske i komunikacijske sposobnosti i znanjai vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta radnik specijalista na održavanju ( odgovorna osoba ) – usmena provjera znanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
                                  …………………………………………………………... PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje i provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Provjera poznavanja rada na računalu traje 45 minuta, a usmena provjera stranog jezika u struci i intervjua u trajanju od 30 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za  vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se vrednovati.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će usmenoj provjeri organizacijske i komunikacijske sposobnosti i teorijskog znanja potrebnog za rad na bazenima.
Nakon provedenog poznavanja znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Ravnatelj Ustanove vrši izbor kandidata uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti poprimitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.  Odluku o prijemu izabranog kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na objavljeni oglas.
 Protiv odluke o prijemu izabranih kandidata, žalba se može izjaviti Upravnom vijeću Ustanove u roku od 8 dana od prijama odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o prijmu u radni odnos.

TESTIRANJE ĆE SE PROVESTI U UTORAK 29.4.2014. GODINE U 9,00 SATI U UREDSKIM PROSTORIJAMA USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA STANKA VRAZA 2/A PRVI KAT.

 

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Bazeni - Informacije Poziv na provjeru poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.