Ustanova za gospodarenje sportskim objektima - Informacije

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. i 20. Statuta Ustanove za gospodarenjem športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove  raspisalo je oglas objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Slavonski Brod dana 11. 9. 2015. godine  

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

SEKTOR UPRAVLJANJA
a)    Voditelj/ica sportskog programa
jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do 31.12.2015., zbog povećanog opsega posla

SEKTOR ODRŽAVANJA
b)    Radnik/ica specijalista na održavanju
dva (2) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci

SEKTOR UPRAVLJANJA
c)    Sportski djelatnik/ica
dva (2) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci

Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Opis poslova radnog  mjesta
a)    uz odgovornost planira, nadzire i vodi  programe sporta i rekreacije, održava red i brine za sigurnost korisnika objekta, usklađuje termine i izrađuje plan održavanja različitih športsko rekreacijskih aktivnosti, o čemu izvještava ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Opis poslova radnog  mjesta
b)    uz odgovornost izvodi rekonstrukciju i saniranje svih instalacija i ostalih dijelova športskog objekta u okviru svoje specijalnosti, vrši stručni nadzor i kontrolu korištenja infrastrukture na športskim objektima, vrši povremene i godišnje preglede športskih objekata i daje prijedlog njihovih saniranja, učestvuje u realizaciji Programa održavanja športskih objekata, ovisno o potrebi posla angažira se po nalogu ravnatelja  na druge poslove unutar Ustanove.

Opis poslova radnog  mjesta
c)       uz odgovornost planira, nadzire i vodi  programe sporta i rekreacije, održava red i brine za sigurnost korisnika objekta, o čemu izvještava ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

PROVJERA  KANDIDATA

Provjera poznavanja stranog jezika putem intervjua, organizacijske i komunikacijske sposobnosti i znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelja sportskog programa, radnika specijaliste na održavanju i sportskog djelatnika.

Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
    
Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Ravnatelj Ustanove vrši izbor kandidata uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti po primitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos odnosno na stručno osposobljavanje.  Odluku o prijemu izabranih kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na objavljeni oglas.
 Protiv odluke o prijemu izabranih kandidata, žalba se može izjaviti Upravnom vijeću Ustanove u roku od 8 dana od prijama odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o prijemu kandidata.

INTERVJU ĆE SE PROVESTI U ČETVRTAK 24.9.2015. GODINE U 9,00 SATI U UREDSKIM PROSTORIJAMA USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA STANKA VRAZA 2/A PRVI KAT.

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Bazeni - Informacije Upute i obavijesti kandidatima

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.