Ustanova za gospodarenje sportskim objektima - Informacije

Poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno članku 19. i 20. Statuta Ustanove za gospodarenjem športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove  raspisalo je oglas objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod dana 19.2.2016. godine.

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

SEKTOR UPRAVLJANJA
a)  Voditelj/ica sportskog programa
dva (2) izvršitelj/ice na određeno vrijeme, 12 mjeseci

SEKTOR ODRŽAVANJA
b)  Radnik/ica specijalista na održavanju
četiri (4) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci


Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog  mjesta

a)    uz odgovornost planira, nadzire i vodi  programe sporta i rekreacije, održava red i brine za sigurnost korisnika objekta, usklađuje termine i izrađuje plan održavanja različitih športskorekreacijskih aktivnosti, o čemu izvještava ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.


Opis poslova radnog  mjesta
b)    uz odgovornost izvodi rekonstrukciju i saniranje svih instalacija i ostalih dijelova športskog objekta u okviru svoje specijalnosti, vrši stručni nadzor i kontrolu korištenja infrastrukture na športskim objektima, vrši povremene i godišnje preglede športskih objekata i daje prijedlog njihovih saniranja, učestvuje u realizaciji Programa održavanja športskih objekata, ovisno o potrebi posla angažira se po nalogu ravnatelja  na druge poslove unutar Ustanove.


PROVJERA KANDIDATA

Provjera poznavanja stranog jezika putem intervjua, organizacijske i komunikacijske sposobnosti i znanjai vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelja/ice sportskog programa i radnika/ice specijaliste na održavanju.

Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
    
Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Ravnatelj Ustanove vrši izbor kandidata uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju poprimitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  Odluku o prijemu izabranih kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na objavljeni oglas.
Protiv odluke o prijemu izabranih kandidata, žalba se može izjaviti Upravnom vijeću Ustanove u roku od 8 dana od prijama odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o prijemu kandidata.

INTERVJU ĆE SE PROVESTI U UTORAK 8.3.2016. GODINE U 10,00 SATI U UREDSKIM PROSTORIJAMA USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA STANKA VRAZA 2/A PRVI KAT.

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Bazeni - Informacije Poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.