fbpx
Ispis

Na temelju članka 160. stavka 1., članka 165. i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno gospodarstvo Grada Slavonskog Broda daje sljedeću

Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za  Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod (pdf)