fbpx
Ispis

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge. Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Člankom 3. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 7/19) utvrđeno je da je obavljanje dimnjačarskih poslova uslužna komunalna djelatnost.

Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda odabran je Dimnjačar Nenadić, dimnjačarski obrt,  na vrijeme od 5 godina, a isti je sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, dostavio Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.

Prije upućivanja istog na prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, upućuje se Prijedlog Općih uvjeta obavljanja dimnjačarskih poslova na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 24. veljače 2020. godine.

Također se utvrđuje da je člankom 24. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine br. 41/14., 110/15. i 14/19) obavljanje dimnjačarskih poslova određeno za javnu uslugu u smislu toga Zakona, te se ovim putem poziva zainteresirana javnost -trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju Općih uvjeta obavljanja dimnjačarskih poslovanja. Nacrt Općih uvjeta dostupan je na web stranici Grada Slavonskog Broda uz ovu objavu. Svoje prijedloge, primjedbe i komentare  možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod ( s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću-Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova“ ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Općih uvjeta koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Prilozi: